Digi TV hrozí DigiLidem – smažte poškozující komentáře čtenářů o naší službě!

 • Lukáš Honek
  Kategorie: , Digitální vysílání, Satelitní technika
  Lis 27, 2015
  31× Komentováno
  Autor: iosphere, FreeDigitalPhotos.net

  Pod poměrně starou uživatelskou recenzí služby Digi TV, kterou jsme vydali na našem webu, se lze dočíst nemálo dalších zkušeností. Ty nejsou vždy lichotivé. A právě jejich smazání po nás prostřednictvím právního zastoupení provozovatel služby vyžaduje. Je to v pořádku nebo není?

  5. října 2009 jsme vydali uživatelskou recenzi služby Digi TV. Ta objektivně zmiňuje výhody i nevýhody služby. Podstatné však je, že jde o mnoho let starou recenzi a současné poměry uvedené služby jsou již dávno jiné. Avšak diskutující pod tímto článkem reflektují své průběžné zkušenosti dodnes. A to je naprosto v pořádku a užitečné, ostatně jako jakákoli jiná uživatelská hodnocení, jsou-li pravdivá a slušná.

  Dle platných zákonů odpovídáme za obsah našeho webu, do určité míry včetně komentářů našich čtenářů. To je vysvětleno například zde, byť samozřejmě jediné závazné a správné může být pouze zhodnocení konkrétního případu soudem. Pokud nás některý komentář poškodí u třetí strany, můžeme využít svého práva povolat k odpovědnosti tvůrce komentáře.  

  Níže zmíníme smysl znění dopisu od DIGI Czech Republic, s. r. o. vystupující jako Digi TV, kterou provozuje společnost LAMA ENERGY GROUP s.r.o.: 

  Digi TV požaduje dopisem ze dne 27. 11. 2015 stažení vysoce urážlivých příspěvků (citovaných níže) zveřejněných pod článkem www.digilidi.cz/ctenarska-zkusenost-dva-roky-s-digi-tv. Nebudou-li do 30. 11. 2015 smazány, budou proti provozovateli DigiLidi.cz podniknuty právní kroky, za účelem náhrady újmy vzniklé společnosti Digi TV zveřejněním těchto komentářů, jakožto i celé skupině LAMA ENERGY GROUP s.r.o. Toto Digi TV sděluje prostřednictvím právní kanceláře AURIXA.

  Digi TV dále obratem zasílá výzvu k odstranění tohoto článku, který kauzu rozebírá, respektive zakazuje zveřejnění výzvy samotné. Údajně s ohledem na ochranu soukromí korespondence s právnickou osobou. 

  V žádném případě nepřistoupíme na to, nezveřejňovat průběh situace. Styčným bodem bude právě tento článek. 

  Nezříkáme se odpovědnosti, pokud je na místě. Nicneříkající výkřiky a nadávky mažeme pravidelně, avšak při velkém množství komentářů nemůže být kontrola dokonalá nebo okamžitá. Ohrazujeme se nicméně vůči formě, kterou nás Digi TV upozornilo na nevhodné komentáře. Formě, která rovnou hrozí právními kroky; formě, která kromě potenciálně oprávněných výtek, které lze řešit, napadá i zcela běžné komentáře; formě, kdy místo možnosti reagovat na diskusi se svými zákazníky a argumentovat, je nejprve použito výhružky provozovateli a vynucování mazání publikovaných zkušeností svých zákazníků; formě, která nedává prostor diskusi nebo kompromisu. 

  Dále rozebereme konkrétní komentáře, jejichž smazání se Digi TV dožaduje: 

  Tento první komentář byl mylný. Na to však bylo dalším čtenářem upozorněno a věc byla uvedena do vhodných mezí. Požadavek na odstranění proto považujeme za nesmyslný. 

  Naprosto regulérní uživatelská zkušenost obohacená radami, jak by mělo Digi TV své služby zlepšit, aby mělo spokojenější zákazníky. 

  Regulérní komentář. Avšak zastáváme názor, že je vhodné se pod něj podepsat, umožnit spojení komentáře s konkrétním případem v dané společnosti, aby mohla adekvátně reagovat.

  Bez důslednějšího popisu případu a identifikace je tento komentář zbytný, i vzhledem ke zbytečnému osočení na závěr.

  Děkujeme Digi TV za upozornění, tento komentář si smazání opravdu zasloužil. Nadávky bez faktů nejsou řešením. Byť ponaučení o nutnosti hlídat si doručované písemnosti je užitečné. 

  Většinově zcela běžná zákaznická zkušenost. Opět bychom byli rádi, kdyby čtenář uvedel více detailů a ubral zemitosti... Takže příště, ano?

  Zde je možné, že zákazník opomenul některá smluvní ujednání, zejména veřejné obchodní podmínky a podobně. Nemyslíme si, že Digi TV neinformovala, jak měla. Pokud nikoli, bylo by nutné to podložit důkladně. Doporučili bychom zákazníkovi jít s důkazy na ČTÚ, který situaci nestranně posoudí a teprve potom publikovat závěry. 

  Tento komentář je převážně správně podanou uživatelskou zkušeností. Bylo by vhodné doplnit identifikaci, aby se Digi TV mohla bránit. Nevhodné je předjímání budoucnosti této firmy, stejně jako označení podvodné jednání. Taktéž bychom doporučili obrátit se s důkazy na ČTÚ a po jeho nestranném posouzení věc publikovat.

   

  Ve výše uvedených citacích, se sami můžete přesvědčit o tom, vůči jakým komentářům se Digi TV ohrazuje. Domníváme se, že většina jsou zcela běžnou zkušeností ze života. Posuďte sami. Naopak, Digi TV je považuje za "poškozující pověst, přivozující újmu, difamující ochrannou známku" a podobně. Jako vstřícné gesto jsme z diskuse odstranili všechny požadované komentáře. Původní článek jsme doplnili o doporučení, jak případné další komentáře formulovat a o odkaz na tento text. Pokud jste tvůrci těchto komentářů, napište je dle pokynů níže znovu a slušně, hrdě, identifikovatelně, nikoli anonymně. Ať se může třetí strana lépe bránit. 

  Nezávislý magazín DigiLidi.cz obecně považuje jakýkoli komentář za vhodný, pokud je veden v rámci slušného chování a odráží skutečnou zkušenost přispěvatele. Ten si však musí za svým názorem pevně stát a musí být schopen jej případně prokázat. Proto doporučujeme uvést reálné zákaznické údaje, aby mohla dotčená strana adekvátně a přesně reagovat. Plané výkřiky a nadávky podporovat nebudeme a budou, jako většinou v minulosti, mazány. 

  A na závěr maturitní zkouška: Co si o tom myslíte vy, naši čtenáři, nebo zástupci Digi TV, specialisté na komunikaci, kdokoli? Ovšem diskutujte slušně a věcně, s odpovědností za své činy, jak se sluší a patří.

  Rekapitulace a aktuální informace o vývoji kauzy

  27. 11. 2015 – doručena výzva na odstranění uvedených komentářů s lhůtou do 30. 11. V případě neuposlechnutí pohroženo dalšími právními kroky a náhradou škody. Výzva nepřišla do vlastních rukou (příjemce nebyl ztotožňován), dokument nebyl opatřen žádnou informací o důvěrnosti sdělení. Dokument neobbsahoval žádný kontakt, se kterým by bylo možné situaci řešit, kromě webové adresy na generické doméně v patičce. 

  27. 11. 2015 – jako vstřícné gesto odstraňujeme komentáře pod článkem a informujeme čtenáře o vhodném postupu psaní dalších komentářů. Současně vzniká tento článek, kde informujeme o tom, co a proč jsme učinili a o detailech dalšího postupu. V tomto článku citujeme Výzvu Digi TV. 

  27. 11. 2015 – datovou schránkou informujeme protistranu o tom, že komentáře byly smazány. 

  1. 12. 2015 – doručena další výzva, opět nikoli do vlastních rukou. Tentokrát nadepsána Přísně důvěrné. Zveřejnění výzvy údajně porušuje právo na ochranu soukromí a korespondence a Výzva má být odstraněna, ideálně s celým článkem. O důvěrnosti komunikace jsme se s Digi TV neujednali, což je běžná zvyklost obchodní komunikace. Lhůta na odstranění byla stanovena na jeden den. V opačném případě pohrůžka vymáháním způsobené škody či nákladů. 

  1. 12. 2015 – opět jako akt vstřícnosti vůči společnosti, která pouze rozdává příkazy a jinak nekomunikuje, Výzvu prozatím stahujeme. S tím, že její smysl je v článku dostatečně rozepsán. Doplňujeme další naše postoje vůči dotčeným komentářům, aby došlo k hlubší edukaci klientů a uvedení obsahu na pravou míru. Toto považujeme za zcela vstřícné a dostačující situaci řešit. 

  1. 12. 2015 – jsme v kontaktu s dalším dotčeným magazínem digitalnitelevize.cz. Zvažujeme informování o této kauze v širším měřítku. 

  1. 12. 2015 – datovou schránkou informujeme protistranu o provedených krocích s tím, že věc považujeme z naší strany za uzavřenou. Dále o tom, že veškeré dění kolem této kauzy budeme nadále publikovat. 

   

  PŘIDAT KOMENTÁŘ

  31 Komentáře

  1. Nu, já si právě myslím, že tohle právník nikdy napsat nemohl. Dokážu si představit právní "výhružku" v tomto případě, ale to by muselo být stylisticky, právně a především argumentačně o level vejš. Pokud by redakce chtěla přátelský help, jsem tu. Dan

  2. Dobrý den pane Burdo,

   my jsme vše podstatné sdělili v tomto článku, který jsme prolinkovali k původní recenzi. Domníváme se, že Lama nepostupovala dobře ani lidsky, ani z hlediska PR, ani právně. Navíc mohli, a domnívám se že i měli, na komentáře sami reagovat v diskusi a předložit svůj pohled na věc. Firma by si měla své působení být schopna hájit i jinak, než hrozbami. A nejlépe takovými činy, aby svou dobrou pověst zlepšovala, ne naopak.

   Na druhou stranu, některé komentáře, byť v menšině, si o redakční úpravu či smazání říkaly pro svou určitou plytkost a zbytečnou vulgaritu. Proto jsme přistoupili k řešení pro nás nejrychlejšímu. Dotčené komentáře šly z původního článku pryč, vyjádřili jsme náš názor a rady pro přispěvatele, jak postupovat, aby jejich komentáře byly v pořádku i z našeho pohledu. A za takovými budeme pevně stát.

   Dle mého názoru se jedná o čistě nátlakovou akci, bez solidní právní opory. Akci, která zapůsobí na mnohé tak, že se leknou, podlehnou a nic dalšího řešit nebudou. I když jsem zvažoval i jiné možnosti, tímto bych pro zatím považoval situaci u nás za vyřešenou. Pokud půjde někdo proti Lamě důrazněji, budu tomu rád fandit. Pro nás je to přece jenom (zatím) okrajová záležitost, které nemůžeme věnovat více času nebo prostředků.

  3. Věnujeme poměrně dost energie správě diskuzního fóra, aby neobsahovalo vulgarity a jiné, jak píšete. I z tohoto důvodu odmítáme mazat jakékoliv standardní názory čtenářů. Takže uvidíme. p. Hronku děkuji za Vaši odpověď, hezký den.

  4. Tak Lama vyhrožuje dále. Nyní vyžaduje smazání tohoto článku o smazání komentářů. Zejména pak považuje za důvěrnou citovanou Výzvu. Článek jsme lehce přepracovali, sdělení zůstává zachováno.

  5. K tomu, aby nějaký dokument, text či dopis byl důvěrný je nutný konsensus, aneb souhlas OBOU stran té korespondence (nebo jiného jednání). Nemohu jednostranně prohlásit nějaký dokument za důvěrný (a vyvozovat z toho, že druhá strana - tedy příjemce - jej nesmí zveřejňovat). Další z právních nesmyslů Vašeho "stěžovatele".
   Dan

  6. Děkuji za podnětný komentář. První dopis žádnou informaci o důvěrnosti neobsahoval. Druhý již byl označen jako Přísně důvěrné. Údajně mělo jít v prvním případě o "ústavním pořádkem a zákonem garantované právo na ochranu soukromí a korespondence právnické osoby". Popravdě už jsem na pochybách, zda si někdo nedělá srandu.

   V každém případě jsem protistranu informoval, že veškeré dění budeme publikovat. A moje trpělivost tímto skončila. Dál se uhýbat nebude, ba naopak, jsou tu ještě další možnosti...

  7. Jasně, právě pro ty "obecné bláboly" jsem Vám předtím psal, že se domnívám, že to právník nepíše a že to člověkem s právním vzděláním ani nekonsultují.
   Když už jsme u ústavnéího pořádku, tak "dovozené ochraně soukromí" by bylo rozhodně nadřazeno právo na svobodné vyjádření názoru, nota benne Vaše smazání některých komentářů (čímž jste vyhověli první výzvě" má spíš blíže jakési "cenzuře", která se naopak přísně zapovídá, ale to je spíš přátelské rýpnutí do Vás. :-)
   Ještě jednou opakuji - kontaktujte mne na email, můžeme to probrat detailněji.
   Dan

  8. Toto chování je sice velice nestandardní, ale nemyslíte si, že si je tímto článkem proti sobě jen poštváváte? Myslím, že tímto příspěvkem si pravděpodobně nemůžete nijak pomoct. Samozřejmě pořád souhlasím s vámi.

  9. Nedejte se! Tohle prachsprosté vyhrožování považuji za nejvážnější pokus o omezení svobody slova, jaký jsem asi ve svém dosavadním životě zažil, když tedy nepočítám éru bolševika, ze které si moc nepamatuji. Sám jsem DigiTV několik let využíval a nijak zlé zkušenosti nemám, ale pokud bych měl, určitě bych se s nimi neváhal podělit s ostatními a přišlo by mi naprosto absurdní, že by z mých osobních názorů mohl mít problémy někdo jiný, provozovatel diskuzního fóra. Pevně věřím, že není soud, který by v této věci rozhodl ve váš neprospěch, dokonce snad ani u nás v Kocourkově. Protože pokud ano, odstěhoval bych se. Držím palce.

   A vzkaz pro marketingové oddělení (případně právní) v LAMA ENERGY GROUP. Gratuluji. Místo toho, abyste se, jakožto nový majitel, distancovali od bývalého vlastníka Digi TV, i od všech dřívějších problémů, kladli důraz na to, že s novým vedením přichází nová éra, tak kopete kolem sebe a dál prohlubujete tu negativní auru, která kolem této značky vznikla. Člověka, co vymyslel tento zastrašovací dopis, bych osobně, jako majitel, vyhodil na minutu.

  10. Děkuji Vám pane Šimku za komentář. Plně se s ním ztotožňuji. Je to ukázka naprosto nezvládnuté situace. Tedy pokud není záměrem dělat vlny a zviditelnit se. Což je ale dle mne téměř vyloučeno, takovou hloupost by snad dnes nikdo neudělal. Rčení, že negativní reklama je taky reklama, v síťových službách opravdu neplatí.

  11. Dobrý večer.Má zkušenost Digi ?2 měsíce nefunkční set top box,příjezd technika ohlášen měsíc dopředu a den předem i zprávou na tel,beru si dovolenou samozřejmě je to v pracovní den a ejhle nikdo nikde.Cca po týdnu bez omluvy bez vysvětlení proč se nikdo nedostavil telefonát že už by teda mohli někoho poslat.Dávám výpověď odmítám platit za měsíce bez připojení jeden operátor za druhým si vymýšlí nejrůznější scénáře samo každý jiný proč to nešlo ale zároveň mi říkají že už mi poslali fakturu na měsíc dopředu jako abych zaplatil měsíc dopředu když už to 2 měsíce nejde.Odesílám dopis z odůvodněním opět to co jsem již mnohokrát z operátory probral odpověď?uhraďte všechny 3 měsíce to že jste si bral volno nás nezajímá a hlavně vraťte set top box.Co k tomu dodat ať si udělá představu každý sám jak je tato firma solidní.

  12. Stejnou zkušenost mám také, marně se snaží firma Digi rozchodit STB, ale marně, pořád mě předávají jinému ICT, ale stejně to nejde. Domluva s nimi je velice špatná.

  13. Nová Digi TV? Horší než stará. Jsem u nich už nejmíň 7 let a se špatnou kvalitou obrazu jsem se tak nějak smířila. Při přechodu na Novou digi tv technik všechno nainstaloval, předvedl programy a vnutil balíček HBO s tím, že se dá kdykoli zrušit. Jaké bylo překvapení, když po nějaké době spousta programů přestala fungovat. Po zavolání na Novou digi tv jsem se dozvěděla, že ty programy v počátku byly dárek a technici o tom ZÁMĚRNĚ neinformují, protože si prý lidi stěžovali, když jim to vypnuli moc brzy. Také jsem se dozvěděla, že ohledně HBO je kdykoli 14 dnů, takže už ho vypovědět bez sankce nemůžu. Taky mi paní po telefonu řekla, že jsem si před podpisem smlouvy měla sama zjistit na jejich webu, co dostanu za programy bez ohledu na to, co mi řekl technik - pracovník Nové digi tv. Balím kufry, zaplatím smluvní pokutu a už nikdy nechci slyšet o Nové digi tv.

  14. Dobrý den všem,

   i já se musím podělit s ostatními se svým hodnocením. Díky ,,protizákaznické" lince NOVÉ DIGI TV. Oni si myslí, že jsou zákaznická linka, ale to není pravda. Neví, co je to zákazník. Člověk musí sedět, držet hubu a platit. Musí si VŠECHNO nechat líbit. Slušná společnost se SNAŽÍ ZÁKAZNÍKOVI VYJÍT VSTŘÍC! Oni jen přikazují, zdražují a vyhrožují! Šílené, jak někdo tomu může říkat zákaznická linka!

   Takže STARÁ DIGI TV byla OK. Kvalita i nabídka odpovídala ceně. Za mě ok.

   NOVÁ DIGI TV - HRŮZA! Utíkat pryč, protože co tohle je za chování, to je něco neskutečného. Jenom výrazně zdražují, chtějí hrabat a maskují to řečičkami o kvalitě. Ale s kvalitou šli neskutečně dolů. Alespoň co se týče jednání a chování vůči zákazníkovi! Prostě chtějí, aby člověk jen seděl jako tupá ovce a vše si nechal líbit. A hlavně platil. Víc a víc.

   Za co jsem léta letoucí platil 270,-Kč, najednou mě má vyjít na 500,-Kč.
   Léta letoucí mi fungoval satelit zcela bez problémů, ale najednou si vymyslí, že mě musí navštívit technik, jenom se jukne, že tomu logicky nic není, když to léta funguje, ale samozřejmě si to pěkně naúčtuje a JÁ ABYCH TO PLATIL! Oni si vymyslí naprostou kravinu, ale ještě NUTÍ zákazníka, aby ON ty jejich blbosti platil. A jakmile se zákazník ozve, už začíná VYHROŽOVÁNÍ A NEUVĚŘITELNĚ AROGANTNÍ JEDNÁNÍ!!! Opravdu kdo jste zvyklý na SLUŠNÉ zacházení, radím zcela jasně NEMĚJTE S TOUTO FIRMOU NIKDY NIC SPOLEČNÉHO. Jinak budete neuveřitelně zklamaní, až zjistíte, jak se k vám může chovat někdo, komu vy roky sypete penízky.

   Jak říkám, místo poděkování a aby si takových lidí vážili, kteří je vlastně živí(!), tak jsou PANOVAČNÍ, AROGANTNÍ, ABSULUTNÍ IGNORANTI VŮČI POTŘEBÁM ZÁKAZNÍKŮ A JEDNAJÍCÍ POUZE Z POZICE SÍLY VYHROŽOVÁNÍM apod.

   Četl jsem, jak redaktorovi vyhrožují kvůli smazaní komentářů. TO JE PŘESNĚ TO, O ČEM PÍŠU JÁ!!! NAPROSTO JE POZNÁVÁM. Pouze zdražují a mastí si kapsy a místo aby svými kladnými činy se snažili přesvědčit o svém správném jednání, tak se uchylují k vyhrožování a demonstraci síly.

   No já už u nich nejsem a pevně doufám, že od nich uteče co nejvíce normálních zákazníků, co očekávají slušné a korektní chování a za nedlouho budou moct pracovníci ,,protizákaznického" centra demonstrovat akorát tak v ulicích za vyšší podporu v nezaměstnanosti...

   Kdo si to také přejete, ukončete smlouvu s touto nesolidní firmou a hlavně se nebojte psát co nejvíce vlastních komentářů na co nejvíce míst. Využijte sociální sítě, napište a ROZESÍLEJTE vlastní recenze a SKUTEČNÉ NEGATIVNÍ JEDNÁNÍ A CHOVÁNÍ TÉTO FIRMY i ostatním přátelům po sociálních sítí a poproste o přeposlání svým přátelům, ať i oni si mohou udělat vlastní obrázek o této firmě a nejsou pouze manipulování mediální masáží a reklamou této společnosti.

   Takže závěrem. Za mě, i kdyby se mi chtěli omluvit a nabídnou třeba rok služeb zdarma, NEBERU. NIKDY více mít cokoliv společného s touto firmou.

   Zkrachovali takové firmy jako Nokia a Black Berry, tak proč by nemohla NOVÁ DIGI TV, že..?

   Držte palce nejbohatšímu Čechovi Kellnerovi s jeho 02Tv a třeba to klapne.

   A HLAVNĚ NAZAPOMÍNEJTE ŠÍŘIT DÁL TY VAŠE VLASTNÍ ZKUŠENOSTI!!!

   Mějte se krásně.

   Honza N.

   P.S. Vyjadřuji plnou PODPORU autorovi článku! Nedejte se zastrašit! Nepodlehnětě aroganci a VYDÍRÁNÍ. Stojím za Vámi, upřímně Vám držím palce a VÁŽÍM SI TOHO, ŽE SE NEDÁTE! VYDRŽTE! Ještě jednou díky.

  15. A ještě dopručení. Navhl bych autorovi článku, ať upozorní média. Normálně poslat krátký návrh,o čem by se mohl napsat článek nebo pořad. Stále média hledají nová témata, tak ať lidé vědí, co je vůbec dnes ještě možné.

   Ať se to dostane ven, mezi širokou veřejnost Určitě se někdo chytí. ČT Černé ovce, Nova, Prima, Barnadov, noviny, časopisy, rádia, větší internetové stránky...

   A čím víc lidí tato média upozorní, tím větší šance je, že se o to skutečně ta média začnou zajímat a začnou o tom psát.

   Kdo se nebojíte a chcete autora podpořit, napiště. Stačí pár vět o tomto tématu, dát do emailu a rozeslat na co nejvíce emailových adres médií.
   Věc na pár minut času.

   A případně tuto prosbu rozšířit přes socilní sítě, kdo se v tom vyznáte. Kdo to svobodně bude chtít podpořit, tak to podpoří, kdo nebude chtít, nemusí.

   Nazapomeňte, v jednotě je SÍLA!

   S jedním každým zákazníkem z nás si cvičí, jak chtějí a jsme jim pro smích, jenom nás obírají a buď se nám vysmívají, nebo vyhrožují.

   NEDEJME SE! SPOJME SE!! A DEJME O TOM VĚDĚT VŠEM OSTATNÍM!!!

   Jenom tak něco zmůžeme. Každý jeden z nás. A vrátíme jim to...

  16. Je to ještě mnohem horší.Před třemi lety jsem po rozvodu po čtvrtstoletí manželství vážně onemocněl.DIGI.TV jsem měl mezi prvními,je to snad deset,mežná třináct let.Signál odpojili na podzim předloni,dům jsem musel prodat vloni v květnu,jsem bezdomovec,nemám nic kromě malého invalidního důchodu,práci neseženu.Dvakrát jsem operátorům říkal do telefonu,ať smlouvu zruší,prý to nejde,jen písemně.U pojišťoven a jiných seriozních dodavatelú to šlo.Jen ještě RWE má takové manýry.Teď mi neustále volá vymahačská firma ze Šumperku,že mám platit.Jsem často ve špitále v Brně,píše to spolupacient,já se tak tak podepíšu.Kam půjdu,až mne propustí je ve hvězdách.Doufám,že to hovoří za vše.....

  17. Dobrý den,
   já osobně jsem s nimi smlouvu už ukončil. (UF)
   Ale rodiče ji stále využivali a v červnu přišel technik, vyměnil jim přijímače a rodiče mu podepsali nevědomky novou smlouvu na 2 roky (ikdyž před tím měli službu už několik let).
   Po několika měsících měli nedoplatek a až poté zjistili, že musí navíc platit 49kč/ks a 25kč za dopis každý měsíc (před tím bylo vše zdarma).
   A nejdůležitější je, že jim to nikdo neřekl a není to ani nikde napsané!....DigiTV je odkazuje stále na VOP, ale ani tam a ani v dodatku smlouvy není částka zmíněna. (PRÝ SE MÁM KOUKAT NA JEJICH ELEKTRONICKÉ STRÁNKY)tam to prý je. (rodiče s počítačem vůbec neumí)
   Jsou to nekorektní a falešní lidé a tuto společnost nednoznačně nedoporučuji!!!
   (rodiče budou muset ještě vydržet do uplynutí smlouvy a pak jdou na 100% od DigiTV pryč!)

   P.S. a souhlasím i s ostatními, co tu píší.....jejich telefonická podpora je na draka a vubec si neváží dlouhodobě platících zákazníků.

  18. I mě se stala nemilá zkušenost s ukončením smlouvy se společností Digi,a nevím,jak postupovat dále.Po rozvodu stále zůstal televize v domě,dům jsem měla převeden na sebe a byla jsem výhradním vlastníkem nemovitostné migraci,smlouva však zůstala vedena na ex manžela. V době jejich slavné migrace jsem tedy abych nezůstala bez signálu,podepsala smlouvu za ex manžela,za rok a 3 měsíce jsem dům prodala a potřebovala vypovědět smlouvu.Samozřejmě,že nakonec i výpověď podepsala za něj,jinak by to bylo nezrušitelné....žádná logika,můj dům by patřil jiným lidem a kvůli nedostopnusti ex nejde smlouva zrušit?Zaplatila jsem i smluvní pokutu,jen jsem přehlédla,že zařízení má být vráceno do 10-dnů.V době stěhování,a jiných starostí dost závažné pochybení,protože mi společnost napálila pokutu 6500,-Kč.Momentálně žádám o prominutí pokuty,ale vzhledem k tomu,co tady čtu,asi úspěšná nebudu.Příjde mi to jako děsné svinstvo,vzlášť když vím,jak těžké bylo vůbec něco rušit a nevím co dál.Platit se mi to nechce,ale nemůžu svého ex dostat do situace nějakého dohledání adresy a následné exekuce.Děkuji za radu.

  19. Nadpis není přehnaný,napíši svou zkušenost s touto firmou DIGI TV aby všichni co u ní jsou nebo plánují na ni přejít veděli,čeho je tato firma schopná.Digi jsme měli a platili vždy včas,problém nastal při rušení smlouvy,všr je problém,pokuta za to a to,ok zaplatili jsme i pokutu za zrušení smlouvy,volám na jejich linku kam mám odeslat septoboxy a ovladače...paní na lince sama nevěděla ani adresu,ok zjistila jsem si to sama na netu.Odešlu boxy(14.srpna) podací lístek pro jistotu nechám zatim uschován.Nic se nedělo,listek vyhazuji okolo 18.zaří do koše s tím že je vše ok(kdyby ne už by byla upominka) a dnes 25.září přišla sms z vymahačské společnosti at uhradíme 12.500tisice za zarizeni které jsme nevrátili!!!!!!No to je síla!!!Žádná upomínka od digi že nedošli boxy nic,ihned vymahačská společnost,což vzhledem k tomu že stavíme dům a žádáme o hypotéku je docela problém,budeme mít negativní záznam což může být problém u hypotéky.Doteď jsme žili bezdlužně bez jakehokoli negativniho zaznamu v solusu.Ale diky této společnosti DIGI TV která se ani neobtěžovala nás informovat že boxy nedošly,a rovnou to šoupla VYMAHACÍ SPOLEČNOSTI,se nam teď pěkně zkomplikoval život.Pokud bude problém s hypotékou jsem rozhodnuta to dát do Černých ovcí a k soudu.Protože nám tato společnost prostě neoprávněně(neposlala ani jednu upomínku!!!!nic) udělala peklo ze života.Dejte si pozor na tuto podlou společnost která má chování řeznického psa a neví co je slušné chování k zákazníkovi který nikdy neměl problém s placením!!!!!!Horňáčková Nikola

  20. Tak píšu jak to dopadlo,byla jsem poště zjistit co se stalo s balikem se septoboxy které údajně nedorazily do digi tv.Paní na poště mi sdělila že balík byl 18.září v pořádku doručen,manžel volal asi týden po odeslání balíku do digi tv že chce potvrzeí ze je vš ok a nic této společnosti nedlužíme(protože už náš několik známých varovalo že digi dělá potíže pri ukončení smlouvy).Poslali tedy mail že vše je v pořádku a vše zaplaceno.JAK JE TEDY MOŽNÉ ŽE MĚSÍC NA TO,VOLÁ VYMAHACÍ SPOLEČNOST ŽE DIGI DLUŽÍME 12.500KČ??? A ŽE BUDEME MÍT PROBLÉMY KDYŽ TO NEZAPLATÍME A PUJDEM K SOUDU.Takto nám bezdůvodně někdo bude vyhrožovat?Voláme tedy do digi 4×za sebou jak je to možné a chcou po nás lístek o odeslání který už samozřejmě po došlém mailu že je vse ok nemáme!!!!Jedním slovem bordel,nesolidní chování a poškození ze strany digi tím že nás neoprávněně předali(bez jakékoli upomínky od nich) vymahačské firmě.Chceme s manželem žádat o hypotéku,co když nás timto poškodili?Až 5hovor do digi paní řekla že vidí že balík dorazi a že to řeší a příslušnými lidmi že nic nedlužíme...
   To je síla co?????

  21. Do dnešního dne společnost Digi TV nebyla schopna nám ani poslat omluvný mail nebo se nějak omluvit že ve své firmě mají binec a pravá neví co dělá levá.Nikomu digi tv nedoporučím a naopak napíšu jim takovou negativní recenzi kam to jen pujde,aby lidé věděli co to je zač tato "společnost"

  22. Dobrý den, mám taky velmi špatnou zkušenost s touto firmou Šmejdi s.r.o., pojďte se spolčit proti jejím praktikám a ukončit působnost této okrádající firmy na trhu. Ozvěte se prosím na ivikis@seznam.cz

  23. Dobrý den, ano přesně jste to vystihla. Opravdu se chovají jako šmejdi.
   Moji rodiče ( bohužel tatínek se nechal zlákat a jejich služby objednal) po několika letech se rodiče rozhodli od smlouvy odstoupit. Jak složité to bylo, zde snad ani psát nebudu.
   Já sama jsem vše za rodiče vyřizovala, obvolávala, psala a posílala. Vše si před posláním ověřila u jejich operátora a mimo to jsem se zeptala co a kam jim zaslat. Konkrétně mi šlo o propůjčené zařízení. Paní odpověď zněla takto: My vám hned po skončení smlouvy zašleme dopis a tam vše potřebné naleznete. Kam a co odeslat.
   Ok, na dopis rodiče čekali 2 měsíce. To co obsahoval dopis, to je neskutečný. Jako první ho četla maminka a málem z toho dostala infarkt. ( rodiče jsou v letech. V životě žádná půjčka, vše včas zaplacené...no prostě v tomto strašně zodpovědní lidé)
   První část v dopise o propůjčení a nevrácení zařízení.
   Druhá nejdelší část o pokutě 5000.- a další tisícovce ani nevím za co. Za nezaslání. Číslo účtu kam peníze zaslat atd. A jak budou jednat pokud nezaplatíte včas.
   No a nakonci dopisu věta: Pokud pošlete do 10 dnů, pokutě se vyhnete.
   No tvl kde to jsme? Co si to sakra dovolují!!! Je tohle normální takové jednání. Kde je slušnost sakra. Tak nejprv lidi informuju co a kam zaslat a ok pokud nic nedojde, tak pak se nejprv bavím o nějaké pokutě né? Nebo si tohle bu bu bu nechám na konec dopisu.
   Jsem tak naštvaná ( maminka mi to volala a málem se z toho zhroutila), že milá DIGI já vyhrožovat nebudu. Já rovnou jednat budu! A to si pište, já to tak nenechám!!!

 • Doporučujeme podobný obsah z našeho webu

 • Poradna

 • Komerční odkazy

  Používáme fotky z DepositPhotos
 • Anketa

  Jak přijímáte televizní vysílání?
 • Inzerce

 • Užitečné články k přečtení

  satelitní příjem

  Satelitní příjem je velkou konkurencí pozemního vysílání. Má své nevýhody, ale jeho výhody převažují. Zjistěte vše o tomto způsobu příjmu televizního vysílání. Vysvětlíme si jak technologii, kterou jsou vybaveny satelitní přijímače, tak i možnosti naladění, nastavení paraboly, propojení a výběr vhodných prvků a poskytovatele vysílání.

  AV receiver

  AV receiver je mimořádně užitečné zařízení, jehož význam rozhodně neklesá. Naopak je až s podivem, kolik audio-video-počítačových nadšenců by jej využilo, ale přesto jej ještě nemají. Přitom takovéto zařízení vám může sloužit 10 až 20 let. Zjistěte s námi, k čemu vám bude dobrý a jakým byste si mohli třeba udělat radost.