AVI na DVD přehrávačích - proč jedno hraje a jiné ne

 • Vladimír Jícha
  Kategorie: Návody, Přehrávače a rekordéry
  Led 28, 2008
  100× Komentováno

  Dnešní DVD přehrávače umí obvykle mnohem více formátů videa než původní standard, pro který byly vytvořeny, tedy DVD-Video. Tyto přístroje jsou poměrně často označovány jako DivX přehrávače. Problém je ale v tom, že další formáty jsou obvykle podporovány pouze částečně a navíc výrobci těchto přístrojů o stupni podpory různých kompresí mlčí jako hrob. Jestli chcete detailně porozumět všem tajům multiformátových DVD přehrávačů, čtěte dále.

  Zákazník často kupuje zajíce v pytli a neví, jaká videa mu jeho přístroj přehraje. Jediným spolehlivým zdrojem informací tak bývá kvalitní recenze. Ta se obvykle ale hemží pojmy, které běžnému uživateli mnoho neřeknou. Aby mohl i méně zkušený zákazník rozhodnout, který přehrávač je pro něj vhodný a který ne, pokusím se v tomto článku tyto pojmy osvětlit. Předně je třeba dozvědět se, že je vlastně všechno jinak, než si většina lidí myslí. Přestože se možná domníváte, že následující pojmy znáte, přeci jen si raději jejich výklad přečtěte.

  • Kontejner je dalo by se říci obálka, která spojuje do jednoho souboru obraz, zvukové stopy a titulky. Kontejner také může obsahovat menu, kapitoly a informace o daném souboru (tzv. tagy). Kontejner videa většinou poznáte podle koncovky, ale nedá se na to spoléhat. Většina z vás se již určitě setkala s formáty AVI, MP4, MOV, MKV nebo WMV.
  • Kodek je softwarová nebo hardwarová implementace nějakého transformačního algoritmu. Většina lidí zná softwarové VfW kodeky používané ve Windows. Kodeků existuje obrovské množství, ale dva svoji popularitou výrazně převyšují všechny ostatní, jsou to DivX a XviD. Zjednodušeně by se dalo říci, že softwarové kodeky jsou počítačové programy.
  • Formát je vlastně to samé jako standard. Rozumějme tomu tedy jako definici, jakým způsobem je nějaké video či zvuk zkomprimované nebo uložené v kontejneru. Každý multimediální soubor je definován minimálně třemi formáty – kontejneru, komprese obrazu a komprese zvuku. Jsou na sobě téměř nezávislé.

  Tyto tři pojmy a jejich porozumění jsou pro výklad zcela zásadní. Aby nějaké video hrálo, musí přehrávač (ať již stolní nebo počítačový) podporovat všechny tři formáty definující daný soubor. Pokud jedno AVI video hraje, nedá se z toho vyvozovat, že jiné bude hrát také, může totiž mít úplně jinou kompresi obrazu nebo zvuku. Další problém je v tom, že výrobci přehrávačů podporu formátů většinou definují nepřesně a zmateně. Čteme li například, že přehrávač umí DivX 4, převedeno do technické řeči to znamená, že zvládá AVI, MPEG-4 SP a MP3. Pokud se dočteme o DivX 5, znamená to podporu AVI, MPEG-4 ASP a MP3. Pod pojmem Nero Digital míní výrobci většinou schopnost přehrát MP4 kontejner a AAC zvuk. Jak se tedy v této změti pojmů vyznat? Je třeba znát základní informace o těchto formátech, bez toho se neobejdeme. Takže jaké to tedy jsou?

  Používané formáty

  Začneme kontejnery, kterých je bezesporu nejvíc. Mezi ty nejběžnější patří určitě AVI. Je to prastarý ale pořád ještě hojně užívaný kontejner, za nímž stojí firma Microsoft. Konkurence od Applu se jmenuje MOV. Z formátu MOV byl lehkou modifikací vytvořen MP4, který se stal ISO standardem. Zjednodušením MP4 vznikl 3GP známý z mobilních telefonů. MOV, MP4 a 3GP jsou tedy vzájemně částečně kompatibilní, ale rozhodně se na to nedá spoléhat, používají obvykle také zcela jiné komprese zvuku a obrazu. Dalším hojně používaným kontejnerem je MPEG Program Stream, mívá koncovku MPG, MPEG nebo VOB. Tímto končí výčet kontejnerů, které podporují běžné stolní a přenosné přehrávače, počítačový svět jich zná ale mnohem více. V poslední době je čím dál populárnější Matroška, kterou poznáme podle koncovky MKV. Používá se hlavně pro videa ve vysokém rozlišení. S rozšířením digitálního vysílání se také čím dál častěji setkáváme s kontejnerem MPEG Transport Stream. Takové video mívá koncovky TS, MTS nebo M2TS. Dalším kontejnerem z dílny Microsoftu je ASF, poznáme jej obvykle podle koncovky WMV. Dále se vyskytuje modifikace AVI s názvem DIVX. Kontejner Ogg má většina lidí spjatý s kompresí hudby Vorbis, ale může obsahovat i video. Svého času byla populární i modifikace Oggu s názvem OGM. Existují ještě další kontejnery, jejichž význam je ale minimální. Myslím si, že i takhle již má většina z Vás kontejnerů plný krk.

  Nyní se dostáváme ke kompresím obrazu. Známé jsou hlavně komprese skupiny MPEG, které jsou zveřejněné jako ISO standard. Nejstarší a dnes již výjimečně používaný je MPEG-1. Zvládá jej téměř každý stolní přehrávač. Následuje MPEG-2, který je součástí DVD-Video standardu, jeho podpora je tedy pro DVD přehrávač nutností. Nyní se dostáváme k modernějším formátů. Asi nejpoužívanější komprese současnosti je MPEG-4 ASP. Na Blu-ray a HD DVD přehrávačích se nejčastěji používá MPEG-4 AVC, známý také jako H.264. Dále se lze setkat se čtyřmi formáty Microsoftu – WMV1, WMV2, WMV3 a VC-1. První tři většinou najdeme v ASF kontejneru, poslední zmiňovaný, který vznikl vylepšením WMV3, se vyskytuje téměř výhradně na HD discích v TS kontejneru. Další komprese obrazu se příliš nepoužívají a stolní přehrávače je nepodporují. Situace je tedy oproti změti kontejnerů směšně jednoduchá – 4 formáty skupiny MPEG a 4 formáty Microsoftu.

  A nakonec tu máme komprese zvuku. Nejběžnější a všem známá je MP3 (přesněji MPEG-1 layer 3). Dále tu je MPEG-4 AAC se třemi modifikacemi (AAC-LC, AAC-HE a AAC-PS), Dolby Digital alias AC3, DTS, flac, Vorbis (často mylně označovaný jako Ogg) a nakonec opět 4 formáty Microsoftu – WMA1, WMA2, WMA3 a WMA Pro. Téměř každý stolní přehrávač zvládá MP3 a AC3. Podpora dalších formátů bývá různá.

  Co lze očekávat od stolních přehrávačů

  Nyní už se konečně po nutném úvodu a obeznámení se s formáty dostávám k tomu, co vlastně lze od takového stolního přehrávače očekávat. Jediné, čím si může být zákazník jistý na přístroji označeném jako „DivX přehrávač“ je podpora AVI, MP3 a MPEG-4 SP (to je zjednodušená verze MPEG-4 ASP). Takový přehrávač většinu AVI videí převedených z DVD, nahraných z televize nebo stažených z internetu (právní aspekty ponechme stranou) nepřehraje. Je třeba od něj vyžadovat víc. Ale co tedy vlastně?

  Většina z vás si teď asi říká, že to bude podpora novějších kodeků DivX a XviD. To je naprostá mýlka hned ze dvou důvodů. Pro důvod první je třeba vrátit se na začátek uvědomit si, co to je kodek. Řekli jsme se si, že to je v podstatě počítačový program. Přehrávač nemůže podporovat počítačový program, jedině formát. Výrazy jako „podpora DivX“ nebo „přehrává DivX“ jsou tedy naprosto nesmyslné a matoucí. Druhým důvodem je to, že kromě prastarého DivX ;-) 3.11 vytvářejí všechny ostatní verze DivX a XviD kodeků video kompatibilní s ISO standardem MPEG-4 ASP. Jsou tedy vzájemně zcela kompatibilní. Navíc verze použitého kodeku je spíš pouze orientační údaj a dá se velmi lehce zfalšovat. Neexistuje žádný způsob jak zjistit, jakým kodekem nebo jakou jeho verzí bylo MPEG-4 ASP video zkomprimované.

  Co je tedy podstatné? Nyní pominu všechny ostatní formáty, které většina přehrávačů stejně nepodporuje a budu se soustředit na ten nejpoužívanější – MPEG-4 ASP. Podstatný je rozdíl mezi SP (Simple Profile), který umí téměř každý přehrávač, a ASP (Advanced Simple Profile), který naopak nezvládá téměř žádný. Pokud opět pominu prehistorický DivX 3.11, který není kompatibilní s žádným existujícím standardem, jsou všechny novější verze DivX a také kodeky XviD, ffmpeg, Nero Digital ASP nebo 3ivX schopné vytvořit MPEG-4 SP video. Kromě DivX 4 kodeku ale mohou v závislosti na nastavení při kompresi vyprodukovat také MPEG-4 ASP. Takové video ale potom už nemusí na spoustě přehrávačů fungovat. ASP standard umožňuje kodekům používat novější funkce, které výrazně zlepšují kvalitu nebo kompresi videa. Tyto algoritmy ale spousta přehrávačů, přesto že jsou definované ISO standardem, neumí dekódovat.

  MPEG-4 ASP

  Jaké jsou tedy inkriminované funkce ASP profilu? Ty nejběžnější jsou B-frames (česky B-snímky), QPEL a GMC. Jsou tu i další nepříliš využívané, jako například uživatelské kvantizační matice. Pouhá informace o použití B-frames nebo GMC také není dostatečná. B-snímků totiž může být víc za sebou (obvykle 2) a to některé přehrávače nepodporují. GMC existuje ve dvou verzích: 2-bodové, jak jej implementuje DivX a 3-bodové, jak jej implementují ostatní kodeky. Zásadní problém je v tom, že pokud byly při kompresi použité některé z funkcí, které přehrávač nepodporuje, nelze video nijak snadno upravit, aby hrálo. Jediné co pomůže, je kompletní rekomprese. Pokud kupuji nový přehrávač, je tedy podstatné dozvědět se, jak je na tom který model s podporou těchto funkcí. Většina výrobců o nich v oficiálních specifikacích zcela mlčí. Vše zamlžují pojmy jako „DivX“ nebo „MPEG-4“. MPEG-4 video bez dodatku SP, ASP nebo AVC nám ale vůbec nic neřekne. Případně se výrobci skryjí za různé certifikace od DivX nebo Nero Digital, které mají spíš marketingový význam.

  Z výše zmíněných funkcí je zaručeně nejdůležitější podpora B-frames, která ušetří až čtvrtinu velikosti videa při stejné kvalitě. Následuje QPEL, který zajišťuje ostřejší obraz. Většina současných přehrávačů s těmito funkcemi problémy nemá. 2-bodové GMC je také velmi často podporované, kdežto shánět přístroj, který zvládne 3-bodové GMC, je jako hledat jehlu v kupce sena. Chtít po stolním přehrávači podporu vlastních kvantizačních matic ji čirá bláhovina. Při koupi tedy dbejte na dobrou podporu ASP profilu. Základním požadavkem by měla být podpora 2 navazujících B-snímků a QPEL. Informace o podporovaných funkcích vyžadujte od prodejců a recenzentů přístrojů.

  Kontejner, zvuk a další parametry

  Nejen nastavení komprese obrazu má vliv na přehratelnost videa ve stolním přehrávači. Je to také použitý kontejner a jeho vlastnosti. Jak už jsem předeslal, přehrávače obvykle podporují jediný kontejner a to je AVI. AVI se ale může vyskytovat ve dvou verzích: v1.0 a v2.0 (OpenDML). Dnešní přehrávače by měly zvládat obě verze. Dále s kontejnerem souvisí takzvaný packed bitstream, je to způsob, jak uložit video s B-snímky do AVI, které tuto funkci standardně neumožňuje. Posledním podstatným faktorem je 4CC kód (four character code, čtyřpísmenný kód). Ten určuje, jakým kodekem bylo video zkomprimováno. Ale jak si za chvilku ukážeme, lze jej lehce zfalšovat. Naštěstí je možné všechny tyto parametry videa bezztrátově změnit.

  Další důležitý údaj je komprese zvuku. Standardně podporují přehrávače formáty MP3 a AC3 (Dolby Digital). U MP3 ale na některých přehrávačích nastává problém, pokud se použije proměnný datový tok (VBR). Dále je třeba vzít v potaz obecné parametry videa, tedy rozlišení a snímkovou frekvenci. Přehrávače standardně hrají video do rozměru 720x576 bodů. Snímková frekvence musí být do 25fps (frames per second, snímků za vteřinu). Přehrávače také většinou zvládají video o frekvenci až 30fps, ale pouze při nižším rozlišení 720x480.

  Jak si svá videa otestovat

  Pokud znám schopnosti svého přístroje, existuje jednoduchý způsob, jak si dopředu zjistit, které video hrát bude a které ne. Video dokáže spolehlivě prověřit a otestovat program GSpot.

  GSpot můžete stáhnout zde.

  Na screenshotu jsou podstatné hlavně zeleně svítící hodnoty a potom ty, které jsem zakroužkoval. Pokud začnu vpravo nahoře, svítí zde zeleně MPG4, což znamená, že naše video je MPEG-4 ASP. Další důležitá zelená informace je BVOP, značící, že ve videu jsou použité B-frames. První zakroužkovaná hodnota (2 max) potom značí jejich maximální počet v řadě. Dále vidíme svítit údaje GMC a QPEL, což jsou další z funkcí ASP profilu, které ne každý přehrávač podporuje. PVOP je naprosto nezajímavý údaj, jedná se o předvídané snímky (P-frames), které najdeme v každém MPEG videu. Zajímavější jsou svítící NVOP a pod ním PB a DF. NVOP značí nulové (neexistující, vypuštěné) snímky. Spodní hodnoty potom udávají příčinu jejich vzniku. PB značí, že důvod je packed bitstream, DF znamená duplicated frame (duplikovaný snímek). Zatímco nulové snímky, jejichž příčinou je packed bitstream lze lehce odstranit, skutečně vynechané snímky do videa nijak doplnit nelze. NVOP naštěstí příliš přehrávačům problémy nedělá. Ze zakroužkovaných hodnot zbývá ještě snímková frekvence a rozměr videa, o kterých již byla řeč.

  Vlevo jsou potom informace o kontejneru. Vidíme, že v tomto případě se jedná o AVI 2.0 s packed bitstream, dále se dočteme, že video se zvukem se v souboru střídá po jednom snímku (interleave). Vlevo dole je potom další důležitý zeleně svítící údaj – VBR. Značí proměnný datový tok u zvuku. Jak jsem již předeslal, může toto dělat některým přehrávačům problémy. Nalevo od tohoto políčka je informace o kompresi zvuku. Vidíme, že se jedná o MP3. Pokud se ještě vrátíme zpět k videu, vpravo nahoře je informace o kodeku, kterým bylo video zkomprimované. Jak je vidět, GSpot i přes „zfalšování“ 4CC identifikátoru na DX50 (značící DivX 5) poznal, že video bylo vytvořeno kodekem XviD. Kdybych se ale snažil víc, dokázal bych GSpot přelstít. Jak už jsem psal, je použitý kodek a jeho verze údaj pouze informativní a jestli půjde video přehrávat nebo ne s ním vůbec nesouvisí.

  Co je třeba si zapamatovat

  Neočekávám, že se někdo bude tyto informace učit nazpaměť. Ale je dobré osvěžit si je a vzpomenout si na tento článek, pokud bude nějaké video v přehrávači zlobit. Důležité je zapamatovat si hlavní zásady a zapomenout na všudypřítomné dezinformace z letáků. Toto jsou podle mého hlavní body:

  • Jestli video bude nebo nebude hrát, nezáleží na použitém kodeku, natož jeho verzi. Podstatný je pouze a jedině formát.
  • Každé video je definované třemi základními parametry – kontejner, obraz a zvuk. Uvedení formátu pouze jednoho z nich nestačí. Pokud budete mluvit o nějakém videu, uvádějte kompletní popis, např. AVI - MPEG-4 ASP / MP3.
  • MPEG-4 definuje dvě zcela odlišné komprese obrazu (ASP a AVC), kompresi zvuku (AAC), formát kontejneru (MP4) a také formát titulků (TTXT). Říct tedy o nějakém videu, že je ve formátu MPEG-4, je zcela nedostatečné. To samé platí také obráceně. Informace, že přehrávač podporuje MPEG-4, má téměř nulovou vypovídací hodnotu.
  • Každý formát v sobě skrývá spoustu dalších profilů, možností a variací, z nichž ne všechny jsou u stolních přehrávačů podporované. Toto se týká téměř všech formátů, nejen v tomto článku důkladně propraného MPEG-4 ASP.
  • Různé certifikace a loga DivX nebo Nero Digital většinou o schopnostech přehrávače příliš nepoví. Je to pouze marketingová hra. Skutečné schopnosti přístroje většinou prozradí až odborná recenze.
  • Mnoho videí, které nehrají, lze rychle a bez ztráty kvality opravit.

   

  Související články

  Textové titulky ve stolních přehrávačích
  Přehrávání videa na PC: kodeky, formáty, filtry

  PŘIDAT KOMENTÁŘ

  100 Komentáře

  1. Převádím si nahraná videa z MPEG-2 do DivX. Je lepší je ponechat prokládané, nebo progresivní? Pro pozdější sledování na TV a PC.

  2. Podľa toho, aké je zdrojové MPEG2 video. Ak je progresívne, tak kodovať progresívne. Ak je prekladané, tak kodovať prekladane. Len neviem, či DivX podporuje prekladané video.

  3. Ono to není tak jednoznačné. Vysílání sice může být technicky prokládané, ale obraz jako takový je neprokládaný. Jediný způsob, jak to zjistit, je otevřít si video v nějakém editoru (VirtualDub, Avidemux) a sledovat, jestli při pohybu vznikají typické vodorovné čárky.

   Pokud ne, je video progresivní. Pokud tam čárky jsou, ještě to nutně neznamená, že je video prokládané. V našich končinách se nesetkáme s telecine, ale přesto jsou dva relativně časté problémy, které se na první pohled projevují podobně jako prokládání. První je prohození sudých a lichých řádek. To se dá snadno objevit, čárky se totiž objevují i u statických objektů. Druhý problém je záludnější - posunutí o půlsnímek. Často dojde k tomu, že při vysílání se chybně složí půlsnímky a tak například sudé řádky z prvního snímku se spojí s lichými z druhého. Sudé druhého s lichými třetího atd. Toto vypadá jako opravdové prokládání a jediná možnost, jak zjistit pravdu, je zkusit si video o ten půlsnímek posunout.

   Doporučuji si pročíst tuto diskuzi, kde je vše dopodrobna probráno včetně ukázek.

   Na závěr dám ještě jednu jednoduchou radu jak odhadnout, jestli je video prokládané nebo progresivní: To co je točené filmovou kamerou je progresivní, co je točené televizní kamerou je prokládané. Filmy tedy budou vždy progresivní, TV pořady, sport, zprávy atd. budou prokládané.

  4. Uff, to je docela magie. Používám VDubMod a video čárkuje při pohybu. Ale zdá se mi, že to prokládané (tedy pravděpodobně) je o něco ostřejší, než to následně uložené v DivX. Ale to zase může být nižším datovým tokem (byť 1800 kbps na video je docela dost).

  5. A jak to ukládáš? Jako prokládané nebo necháváš prokládání nějak odstranit? To je hodně důležité. Koukni na můj článek o prokládání. Dole je odkaz na galerii, kde jsou výsledky různých filtrů, který jsem testoval. Jsou v tom někdy hodně velký rozdíly.

  6. po tomto článku se mi to zbortilo jak domeček z karet, když to možná přečtu ještě 10x tak mi to trochu bude jasný , zdar a zase zítra

  7. Podle mě je článek super, rozvádí problematiku do hloubky, ale laik nechce vědět jak to funguje, laik chce, aby mu někdo poradil jak dosáhnout s nejmenší námahou toho, aby mu vše jelo a bylo to pro něj co nejsnažší.

   Rada: Naistalujte si nejlepší možný kodec pack = CCCP codek.
   Vše je od profíků poskládáno tak, aby se nic nehádalo a přehraje 99,9% všeho.
   odkaz: http://www.cccp-project.net/

   Nainstalujte si nejlepší přehrávač DVDček = Power DVD
   odkaz: http://www.stahuj.centrum.cz/multimedia/multimedialni_prehravace/powerdv...

   Naistalujte si nejlepší přehrávač na ostatní videa = GOM player
   Při instalaci zvolte max. kvalitu přehrávání a zjistíte, že žádný jiný přehrávač se kvalitou nechytá. Zkoušel jsem to porovnávat a rozdíl je vidět hodně, nesmíte zapomenout vybrat tu max. kvalitu, jinak obraz nebude o nic lepší.
   odkaz: http://www.stahuj.centrum.cz/multimedia/multimedialni_prehravace/gom-pla...

   Vše jednoduché a funkční.

  8. Problém spočívá i v použitém čipu v hardwarovém DVD třeba Mediatek,Zoran Vaddis nebo Ess,každý je trochu jinak sladěn takže se i rozdílně chová.

  9. chtel bych se zeptat proc mi nejde prehrat film ??? ten film je Harry Potter 1.avi a nejde mi prehrat pres Windows Media Player, vzdy kdyz to zapnu tak se mi neobjevi obraz filmu ale jde zvuk!!! prosim pomoc diky moc

  10. ZZdravím chtěl sem se zeptat, prroč při spuštění dvd avi v počítači jde zvuk dřív než obraz a ten zvuk jde čím dál více dopředu než film.Nemužete mi poradít? Předem dekuju za jakoukoli odpověd a zdravim Radek

  11. Zdravím,
   předem musím říct, že pěkný článek. Ale nikde jsem se nedočetlco teda dělat, když ta mrcha (dvd rekordér Pioneer) nepřehrává .avi Teda ona to někdy přehraje, ale někdy zase nee. Dost stahuji filmy z netu, přes počítač je pustím vždy, ale právě přes dvd jen někdy. A dost mě to štve.
   V článku je poslední věta, cituji: "Mnoho videí, které nehrají, lze rychle a bez ztráty kvality opravit."
   Tak co mám pls udělat, aby mi ten DVD Rekordér přehrál všechny .avi???
   Kamarád mi radil, že mám stáhnout nejnovější kodeky a nainstalovat je do dvd přehravače. Což se mi zdá podle toho článku, teda jestli jsem ho dobře pochopil, jako blbost. A taky nevím jak bych nainstaloval kodeky do dvd rekordéru?? U pc to není problém, ale u dvd?
   Předem děkuji za odpověď.

  12. Nový kodek do rekordéru hned tak nenahrajete - jedině s podívat po novém firmwaru u výrobce, ale ani to nejspíše nepomůže. Jinak záleží na přístroji, co vlastně neumí - pokud neumí packed bitstream, lze jej z AVI odstranit například pomocí programu MPEG4 Modifier. Pokud neumí XVID, dá se zkusit změnit pomocí nějakého speciálního prográmku informace fourCC. Jinak zbývá jedině celé video převést na takový formát, který přístroj podporuje...
  13. Zdravím, setkal jsem se s problémem se kterým si nevím rady. Pro radost jsem stáhnul nějaký "filmek" přítelkyni který je v AVI. V počítači hraje ok, ale v přehrávači ne.Mám spoustu filmů v AVI které mi hrají ať už jde o DIVX nebo XVID. Nejsem s to ani film převést např.do MPEG , nebo překonvertorovat na DVD do VOB. Tedy formát změním, ale stejně to nehraje v DVD.Prostě všechny pokusy selhávají.V DVD přehrávači to prostě nejede.Hlásí to " This file is not compactibile" nebo něco v tom duchu.nekompaktibilní... Mám DVD ECG a Sencor. Sencor přitom vždy vše překousl bez jediného problému.Používám pro konverzi FormatFactory který beru jako jeden z nejlepších které znám.Abych nezapomněl, když jsem se mrknul do vlastností avi souboru, tak tam bylo, že soubor je zablokován z důvodu že pochází s jiného počítače.Toto jsem zrušil a hláška ve vlastnostech filmu se mi již neobjevuje. No poraďte prosím na co jdu špatně.

  14. Čím novější video, tím větší pravděpodobnost, že má vyšší rozlišení než 720x576 (typické pro Bluray ripy), nebo je použit novější kodek či rozšíření, které starý DVD přehrávač neumí. Jsou tři cesty:
   1) Konverze videa do formátu, který DVD přehrávač umí (pracné a otravné)
   2) Aktualizace firmware DVD přehrávače (oficiální firmwary ale funkčnost většinou nerozšiřují, ale pouze odstraňují chyby)
   3) Nákup nějakého HD Media Playeru nebo přehrávání z HTPC, PC nebo notebooku (to čeká všechny majitele standardních DVD přehrávačů, kteří to nechtějí řešit podle bodu 1)

   Protože neuvádíte ani modely DVD přehrávačů, ani typ nefungujícího videa, není možné poradit konkrétně. Zkuste napsat typy DVD přehrávačů a nefungující videa otevřít GSPotem, udělat Screen Shoty z GSPotu, ty vložit na nějaký web pro sdílení obrázků a vložit sem na ně odkazy třeba takto:

   http://img819.imageshack.us/img819/7506/gspot.png

   Bez toho se dál nepohneme ....

  15. Dobry den Milane, dostal jste odpoved na vas dotaz? Ja mam (asi jako mnozi) stejny problem a nevim co s tim. Ja i muj otec stahujeme filmy na uloz.to. Zajimave je, ze po vypaleni na CD ci DVD filmy meho otce v mem DVD prehravaci hraji a mnou stazene a vypalene filmy, uplne stejnym zpusobem, nehraji. Jediny rozdil je, ze muj otec ma ceskou verzi Windows XP a ja mam americkou... Mozna, ze uz jste svuj problem vyresil. Mohl by jste poradit? Dekuji.

  16. Milan i vy žádáte radu s technickým problémem, ale neuvádíte technické podrobnosti a bez nich poradit nelze. To je uvedeno jak v článku, tak v mojí odpovědi Milanovi. Rád bych poradil, ale bez výstupu z GSpotu může poradit jedině vědma a to já nejsem. Z toho mála, co píšete, můžu navrhnout toto:

   1) poproste otce, aby stáhnul nějaký film, ten vám na svém PC vypálil a současně poslal PŘESNÝ odkaz, odkud film stáhnul. Stahovat stejný film z jiného zdroje je pro tento test k ničemu
   2) ověřte na svém DVD přehrávači, že film z DVD od otce lze přehrát
   3) film z DVD od otce zkopírujte na pevný disk a přejmenujte například na Pelisky_od_otce.avi
   4) film stáhněte a pojmenujte například Pelisky_moje.avi
   5) Obě verze téhož filmu (soubory Pelisky_od_otce.avi a Pelisky_moje.avi) vypalte na svém PC a zkuste přehrát

   Pokud vám nebude hrát Pelisky_od_otce.avi ani Pelisky_moje.avi, je chyba ve vypalování (vypalovačka, médium, vypalovací software, jiný softwarový nebo hardwarový problém)

   Pokud půjdou Pelisky_od_otce.avi přehrát a Pelisky_moje.avi ne, můžete mít například technický problém s připojením na internet a při stahování souborů dochází k chybám

   US verze Windows vadit podle mě nemůže. Jen si zkontrolujte v ovládacích panelech v regionálním nastavení, že máte u všech položek zvoleno Česká republika a čeština, aby se správně zobrazovaly české znaky a používala kódová stránka CP1250. S uvedeným problémem to ale podle mě souviset nemůže

  17. Dekuji vam za odpoved. Doufam, ze jsem vas dobre pochopila. Udelala jsem nasledujici: Vzala jsem film na DVD stazeny (z www. uloz.to) a vypaleny (v programu Nero) mym otcem a pretahla jsem ho do sveho laptopu (Samsung R41). Vypalila jsem ho, taktez v programu Nero. Muj portable DVD player Philips (Model: DCP851/37) prehral jen pocatecni reklamy a na zacatku daneho filmu se zasekl - v momente, kdyz jsem mela zvolit jazyk. Dale uz disk nehraje.
   Verze meho otce v mem prehravaci hraje bez problemu.
   Jak uz jsem napsala, mnou stazene (z www.uloz.to) a vypalene (v Nero ) filmy v mem prehravaci nehraji (hraji jen v PC). Ukaze se mi: „wrong disk“ a nebo „ not supported video format“.
   Aby to bylo vice komplikovane, stahla jsem a vypalila ctyri filmy na jedno DVD. Pvni a treti film nehraje („ not supported video format”), druhy a ctvrty film hraje bez problemu.
   Vedel by jste co s tim?
   Mockrat dekuji.

  18. Podle toho, co píšete o menu a výběru jazyka u DVD od vašeho otce bych řekl, že se jedná o klasický DVD Video disk a ne DivX nebo Xvid soubory na datovém DVD. U DivX a Xvid souborů se žádné menu vyskytovat nemůže a jazyk lze změnit jen při přehrávání tlačítkem Language, pokud jde o soubor s více jazykovými stopami.

   Ověříte to snadno - vložte DVD od vašeho otce do počítače a "podívejte se na něj" v průzkumníku. Pokud na něm budou složky AUDIO_TS a VIDEO_TS a ve složce VIDEO_TS budou soubory s příponami VOB a ISO, tak jde o DVD Video disk a to je úplně něco jiného, než zde probírané "AVI" videosoubory s kompresí DivX a Xvid. Klasický DVD Video disk musíte v Neru pálit jako DVD Video a ne jako datové DVD.

   Hláška "wrong disk" pravděpodobně znamená nesprávný typ disku (například vámi vypálené DVD Audio jako datový disk) nebo problém se čtením média (pálíte vysokou rychlostí, používáte média, která vašemu DVD přehrávači "nechutnají" a podobně.

   Hláška "not supported video format" znamená, že jde o video s vyšším rozlišením než 720 x 576 bodů (například Blu-ray rip), nebo je použitá komprese, kterou váš přehrávač nepodporuje. Dokud sem nevložíte Screen z GSpotu z videa, které nemůžete přehrát, tak můžu dál vařit polévku jen z vody a kamení.

   Jednoduchá pomůcka - stažené videosoubory o velikosti kolem 700 MB většinou lze přehrát, protože to bývají DVD ripy nebo TV ripy. Soubory větší než 1 GB (typicky kolem 1.5 GB) lze přehrát tak v 50 procentech případů, protože často mívají vyšší rozlišení, než dokáží DVD přehrávače přehrát. Většinou mají na šířku větší než 720 bodů. To snadno zjistíte dokola omílaným GSpotem.

  19. Tak jsem se divala do slozky VIDEO_TS. Neni tam ani jeden soubor s priponou VOB ani ISO. Vim, ze muj otec pali disk v Neru jako datove DVD.
   Snazim se vam poslat ten "Screen". Sedim nad tim (a nejen ja) uz nejakou dobu, ale nemuzeme na to prijit, jak tu tabulku skopirovat a preposlat. Poradite? Diky moc.

  20. Na vypáleném datovém DVD s AVI soubory je složka VIDEO_TS ? Proč jí tam váš otec vytváří? Při pálení DVD Video disku se složky VIDEO_TS a AUDIO_TS vytvářejí automaticky, ale při pálení datového DVD jí musí otec vytvořit sám s nějakým záměrem. Jsem zmaten ...

   Až budete mít zobrazené okno GSpotu, stisknete ALT + Print Screen (podržíte klávesu ALT a současně stisknete klávesu Print Screen)

   Spustíte Malování nebo jiný bitmapový editor a stisknete CTRL + V

   Měl by se vám do editoru vložit obraz s GSpotem. Ten uložíte jako JPG soubor.

   Tento JPG soubor uložíte na nějaký web pro sdílení obrázků. Například www.imageshack.us

   Do diskuze pak vložíte odkaz na obrázek třeba takto:
   http://img819.imageshack.us/img819/7506/gspot.png

   Existují na to i programy zdarma - například na slunecnice.cz najdete freewarové programy Screenshot Captor, Capture-A-Screenshot, Jet Screenshot, Screenshot Wizard, Fergo Screenshot a DExSCR.
   S žádným ale nemám zkušenost - dělám to tak, jak jsem to popsal.

  21. Asi jsem vice zmatena nez vy. Otec vypaluje DVD v AVI v Neru Express - datove DVD. Slozky VIDEO_TS a AUDIO_TS se mi objevily po otevreni DVD (nektere pojmy v cestine neznam, jako napr. "pruzkumnik". Ale myslim, ze jsem to pochopila spravne...)

   Snazila jsem se postupovat, jak jste mi napsal. Po zmacknuti ALT + Print Screen se mi nic neobjevilo, takze posilam tabulku jinym zpusobem. Snad to bude stacit:
   http://picasaweb.google.de/101746863550325845077/GspotScreen#55197764119...
   Opravdu ocenuji vasi trpelivost.
   Diky moc.

  22. Z GSpotu je jasné, že ten video soubor má snímkovou frekvenci 30 snímků za sekundu a to bude ten problém (údaj Frames/s: 30.000).

   V článku, pod kterým diskutujeme, je to všechno uvedené. Cituji:
   "Snímková frekvence musí být do 25 fps (frames per second, snímků za vteřinu). Přehrávače také většinou zvládají video o frekvenci až 30 fps, ale pouze při nižším rozlišení 720x480."

   Vaše video má sice rozlišení 720x480 a snímkovou frekvenci 30 fps, ale to je hraniční hodnota, kterou zvládají jen některé DVD přehrávače. Váš přehrávač 30 fps nemusí podporovat vůbec, nebo jen pro ještě nižší rozlišení, než 720x480.

   Takže je jasné, že to není tak, že všechno, co vypálí váš otec, přehrajete, a vaše "výpalky" zlobí. Zkrátka váš otec má kliku a vždycky natrefí na videa, která váš přehrávač zvládá a u vás je to naopak.

   Do budoucna si stejně budeme muset všichni pořídit nějaký Media Player nebo přehrávat videa z počítače, protože tyto problémy budou stále častější - časem začnou převažovat Blu-ray ripy nad DVD ripy a každé video konvertovat na počítači kvůli přehrání na DVD přehrávači by byla strašná otrava.

   Průzkumník je Explorer.

   Že se vám po zmáčknutí ALT + Print Screen nic neobjevilo je jasné - tímto krokem se jen obraz vložil do schránky (Clipboardu). Obraz se objeví až po vložení do bitmapového editoru - CTRL+V v Malování (MS Paint, dříve Paintbrush)

  23. Je videt, ze mate prehled. Musim ale podotknout, ze filmy stahnute mym otcem (mam od nej ca. 30 disku) v mem prehravaci hraji vsechny. Ten film, ktery jsem vam poslala v tabulce, jsem stahla z DVD, ktere mi nahral otec. (To jsem uz psala). Jen jsem to skopirovala a vypalila na mem leptopu. Pokud je problem v prehravaci, jak pisete, nemel by hrat v mem DVD player ani ten disk od meho otce. Ale ten hraje - od zacatku az do konce.
   Myslite, ze by to mohlo byt jeste v necem jinem?
   ...Presto moc diky za pokus o pomoc.

  24. Zrovna u tohoto videa to nehlasi nic. Prehraji se pocatecni reklamy a zastavi se to na zacatku filmu, pri vyberu jazyka. Jakmile kliknu na vyber jazyka, objevi se mi tam zase ten zacatek filmu s vyberem jazyka. Zkratka, disk se zastavi na samem pocatku filmu (po reklamach) a dale nepokracuje.

  25. Opět jsem zmaten. Váš odkaz:
   http://picasaweb.google.de/101746863550325845077/GspotScreen#55197764119...
   zobrazuje video soubor s názvem "Příběhy cvrčka a štěňátka - 01 Jak štěňátko dostalo chuť na med.avi". Stáhnul jsem si stejnojmenný soubor z www.uloz.to a má velikost 84 MB a parametry v GSpotu odpovídají těm vašim, takže předpokládám, že je to ten samý soubor.

   Když ho spustím, tak v něm nejsou na začátku žádné reklamy a ani žádný výběr jazyka. Rovnou se zobrazí "Ústřední půjčovna filmů uvádí" a "jede pohádka". Vůbec netuším, odkud se berou vaše reklamy a výběr jazyka. V tomto videu žádné reklamy ani možnost vybrat jazyk určitě nejsou a netuším, odkud se to bere. Co je v té reklamě? Jak vypadá menu s výběrem jazyka? Zkoušel jsem to i na stolním DVD přehrávači Philips DVP5960/12 a noc takového v to videu není. Buďto to tam přidává DVD přehrávač, demoverze vypalovacího programu, vir v počítači nebo něco dalšího, ale ve vlastním videu rozhodně není žádná reklama ani možnost volit jazyk.

   Můžete to zkusit snadno - váš Philips DCP851/37 sice nemá USB port, ale měl by mít slot pro SD kartu. Zkopírujte na vašem notebooku ten samý soubor na SD kartu a zkuste ho přehrát na DVD přehrávači z SD karty.

  26. Na tu SD kartu jsem to zkousela pred nejakou dobou. Na prehravaci se mi neobjevilo vubec nic,jako by karta byla prazdna. Ale zkusim to jeste jednou.
   Na zacatku toho filmu jsou dve stranky (ne tak uplne reklamy) - prezentuje se tam ten vyrobce filmu. Treti strana je vyber jazyka: polski, cesky, suomi, svenska.
   Otec me ujistil, ze film ma z www.uloz.to.

  27. To, že vás otec ujistil, že je video z uloz.to, je pro vyřešení problému úplně k ničemu, protože videí jsou tam tisíce. Domníval jsem se, že se stále bavíme o jednom konkrétním videu, ze kterého jste pořídila Screenshot z GSpotu, tedy o tomto konkrétním videu:
   http://uloz.to/4208397/pribehy-cvrcka-a-stenatka-01-jak-stenatko-dostalo...
   To názvem, velikostí i parametry přesně odpovídá tomu z vašeho Screenshotu. Přehrával jsem ho na PC a šlo přehrát i ve stolním DVD přehrávači Philips DVP5960/12. Žádné reklamy ani výběr jazyka na začátku v tomto videu nejsou. Zkuste stáhnout toto konkrétní video z uvedeného odkazu, přehrát ho na počítači a pak v DVD přehrávači.

   Karta musí být SD. Pokud máte SDHC kartu, tak jí asi DVD přehrávač nepřečte.

  28. Nejsem moc computeru znala, ale jsem rada, ze se dostavam, diky vam, ke konci. Dluzim vam odpoved, byt’ se vam bude zdat banalni.
   Prvni chyba byla v komunikaci – s mym otcem. DVD, o kterych jsem se vam zminovla, byly kopie od nekoho jineho - tudiz informace o stazeni z www.uloz.to byla chybna.
   Druha chyba byla ve vypalovani v Neru. Vypalovala jsem datova DVD. Dnes jsem si z internetu stahla par filmu a vypalila je jako DVD video. Vsechny filmy muj prehravac prehral bez problemu.
   Jen s tou SD a SDHC kartou si nevim rady. Zobrazi se mi sice vycet filmu na karte, ale jakmile na nejake video kliknu, ukaze se: Not supported video format.
   Pritom se jedna o stejny film jako je na disku.
   Jsem rada, ze jste nehodil flintu do zita a ze jste konverzoval s nekym, kdo nema ani paru o tom co dela, az doposud. Diky.

  29. Jako DVD video se vypalují kopie DVD - ty obsahují složku VIDEO_TS a AUDIO_TS a v nich soubory s příponami VOB a IFO:
   http://dvdrip.kvalitne.cz/dvdinfo.htm

   DivX/Xvid/MPEG4 video soubory s příponou AVI (DVD Ripy a podobně) se vypalují vždy jako datové DVD.

   Vypalovací program by vám neměl při pálení DVD audio disku dovolit vložit a vypálit AVI soubory, protože DVD Video disk má přesně definovanou strukturu a formát souborů (viz odkaz výše). Jediná možnost je, že vypalovací soubor provede před vypálením "mastering", tedy převede AVI zpět na MPEG2 a vytvoří správnou strukturu DVD Video disku. To je ale na úkor kvality obrazu.

   Podívejte se do manuálu od DVD přehrávače. Je možné, že z SD karty umí přehrávat třeba jen MP3 a fotky, ale ne video. Takové omezení už jsem u nějakých DVD přehrávačů viděl, protože SD slot může být výrobcem zamýšlen jen pro zobrazování fotek z digitálního fotoaparátu.

  30. Kdyz vypalim film (AVI) jako datove DVD v Neru Express, tak mi v prehravaci nehraje. To byl cely ten probirany problem - takto vypaluje muj otec a jeho DVD v mem prehavaci hraji. Na me datove DVD reaguje prehravac jako "not supported video format" nebo jako "wrong disk". Jak jsem vam napsala, vypalila jsem par filmu (AVI) v Nero Vision -"make your own DVD-Video". I kdyz by podle vas (i meho otce) nemely hrat, tak hraji....

   Podle manualu by mel muj prehravac SD kartu s filmy, videoclipy a fotografie prijmout a prehrat. Jak uz jsem take napsala, hlasi mi: "not supported video format". Rozezna jen fotografie.

  31. Že pálíte v Nero VISION jste ještě nepsala - to je pro mě nová informace, která opět všechno staví na hlavu. Doposud jste psala o Neru, takže jsem předpokládal, že se bavíme o "standardním" Neru pro vypalování - Burning Rom nebo Express.

   VISION dělá přesně to, co jsem už psal - převádí DivX/XVID/MPEG4 AVI na MPEG2 a vytváří standardní DVD Video disk - takový disk vám samozřejmě bude v DVD přehrávači hrát vždycky. Pokud vám nevadí, že to zhoršuje kvalitu obrazu a na jedno medium nahrajete místo čtyř až šesti celovečerních filmů v AVI jeden film v MPEG2, tak to tak klidně dělejte dál. Za cenu zásadního zhoršení kvality takto samozřejmě vypálíte filmů víc - možná dva i tři ...

  32. Napsala jsem vam zpravu, ale nezobrazila se...
   O Neru (Vision) jsem psala 25.9., ale nevyjadrila jsem se dostatecne dobre.
   Rada bych vypalovala v dobre kvalite a standartnim zpusem. Jenze filmy vypalene v Neru Express mi nehraji. Mozna by to chtelo smazat Nero a znovu jej nahrat (?)

  33. 1) Nestahujte AVI větší než 1TB - u nich je velká pravděpodobnost, že je DVD přehrávač nepřehraje, protože mívají větší rozlišení než 720 x 576 bodů

   2) Vypalujte rychlostí maximálně 4x

   3) Používejte kvalitní DVD media. Starší stolní DVD přehrávače berou spíš DVD-R než DVD+R

   4) Datová DVD palte s volbami bez multisession, dics at once, finalize dics nebo close disc (pokud je vypalovací software nabízí)

   5) Problematická videa zkontrolujte GSpotem a porovnejte s návodem v článku, vypalte jako DVD Video v Nero Vision nebo zkonvertujte jinou aplikací (snižte rozlišení, změňte kodek apod.)

   Nero Express neznám. Můžete zkusit CDBurnerXP:
   http://www.cdburnerxp.se/
   Pro práci vyžaduje Microsoft .NET Framework. Pokud ho v systému nemáte, stahujte zde:
   http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=79BC3B77-E02C-4...

  34. Zdravím,

   mám dotaz na který jsem doposud nevyřešil.. mám starší DVD přehrávač phillips DVP5960. Týká se samozřejmě taky AVI. Tento přehrávač původně ani nepodporoval divx tuším a ani české titulky, na netu jsem našel nějaký jiný firmware a začlo to fungovat. Přehraje to všechny filmy, ale mám jiný problém.

   Poslední dobou se často stává, že se začně obraz a zvuk sekat. Mám pocit, že to je převážně u ripů, které mají větší velikost (třeba přes 1,5 GB). Přehrávám to přes USB pomocí rychlé SD karty Sandisk Ultra II, ale i pomalejší některé. Dělá to na všech.

   Co tedy může být problém? Nový přehrávač, nebo nějaký HD centrum se mi teď kupovat nechce :)

   Děkuji

  35. Dobrý den, mám problém: pokud si stáhnu film tak někdy se mi zvuk zpožduje. Opraví se to jen vypnutím a zapnutím filmu, ale jen na chvilku. Děje se to jen na některých filmech. Poslední dobou se to vyskutuje častěji. Dá se to tento problém odstranit programem Gspot a jak?
   Děkuji

  36. Gspotem nic takového řešit nelze - ten jen zobrazuje použité kodeky ve videu a kodeky nainstalované v systému. Navíc pokud se to chová tak, jak píšete, tedy že "Opraví se to jen vypnutím a zapnutím filmu, ale jen na chvilku", tak problém skoro určitě nebude ve filmech, ale v DVD přehrávači. Pokud je nějaký časový posun obrazu proti zvuku přímo ve videu, tak je téměř vždy v celém videu konstantní - například se zvuk zpožďuje oproti videu o 0,5 s a to v průběhu celého filmu. Ověřit to můžete snadno - problematické filmy zkuste přehrát na počítači. Pokud se takto ověří chyba na straně DVD přehrávače, můžete zkusit aktualizaci jeho firmware - pokud ji výrobce nebo nějaký nezávislý úpravce poskytuje. Pokud ne, pak byste musel zjistit, co konkrétně vašemu DVD přehrávači dělá problémy (QPEL, GMC, snímková frekvence a podobně) a problematická videa překódovat pomocí nějakého programu. To je ale dost otravná práce :-(

  37. Zdravím, .. mám takovej problém stáhnul sem si film z internetu s příponou .AVI a nejde mi spustit ve Windows Media Player 11 co mám dělat??

  38. Nechci vám nic vnucovat,ale já vždycky když převádím video z foťáku,z youtube atd.,tak to v totalvideo convertoru převedu na XVID-normál nastavení-nic neměnim,a jde mi to přehrát ve slušné kvalitě ve všech stolních přehrávačích bez problémů.

  39. Pokud původní video nemá vyšší rozlišení než 720 x 576 bodů, tak to samozřejmě funguje. Pokud ale máte video s vyšším rozlišením - třeba 720p (1280 x 720 bodů) - a při konverzi nesnížíte rozlišení, tak ho na stolním DVD přehrávači nepřehrajete.

  40. Tak to jsem bohužel nikdy nezkoušel-převádět HD video,díky za radu.No na běžné videa mi ten XVID vyhovuje,v DIVXu jsem měl problémy s přehráváním.Je fakt,že výrobci DVD přehrávačů se moc do aktualizací firmwarů nehrnou-viz. můj Hyundai DV-5x-901.

  41. Dobrý den,prosím o radu - převod dvd do divx.
   Mám autorádio Sencor 9104 a chci ripnout hudební dvd do divx přesněji kodek xvid.Nevím jaký nastavit zvuk divxu.
   Jestli ponechat originál audiostopu AC3 stereo nebo zadat mp3 ? Pokud mp3 tak jaký bitrate ?
   Na netu jsem zjistil,že se hodně používá mp3 192 kbps. Je to pro muziku dostačující ?
   Děkuji

  42. AC3 přehraje taky,jelikož přehrává i dvd disky.Právě proto váhám mezi mp3 a AC3,kde můžu v softwaru pro divx ponechat původní audiostopu.
   Děkuju za odpověď

  43. U videí komprimovaných do DivX a Xvid se častěji používá komrimace zvuku MP3. Pokud ale autorádio AC3 podporuje, tak asi není důvod AC3 na MP3 konvertovat. AC3 i MP3 jsou ztrátové komprese, takže při dekomprimaci AC3 a následné komprimaci do MP3 dojde ke zhoršení kvality. Otázka ale je, jaký používáte software pro pro převod DVD na DviX a jestli umí ponechat AC3 stopu z DVD beze změny - pokud totiž dojde k dekomprimaci původní AC3 stopy a opětovné komprimaci znovu do AC3, tak ke zhoršení kvality dojde taky stejně jako u konverze AC3 - MP3.

  44. Dobrý den, zajímalo by mne, co je nutné udělat na DVD přehrávači / domácím kině Panasonic SA PT 550, aby byl schopen přehrát i novější filmy. Je zde možné aktualizovat SW? Díky, Standa

  45. Pokud jde o přehrávání DivX/Xvid filmů ("AVI filmů "), tak může být v AVI kontejneru uložená chybná informace o poměru stran - nebo jí váš DVD přehrávač neumí správně "přečíst". Aspect Ratio lze u "AVI" filmů nastavit bez rekomprese pomocí programu MPEG4 Modifier:
   http://moitah.net/

  46. Dobrý den,
   chtěla bych vás poprosit o radu. Mám nahrávku 4D ultrazvuku (v těhotenstvé) a mám ji vypálenou na DVD (což přehraji jak na PC tak i DVD přehrávači). Tuto UZ nahrávku jsem si upravila v program Pinnacle Studio 12 (trochu jsem to zkrátila, přidala hudbu, titulky..) a ,,vytvořila” jsem z toho film (video disk) neboli složku Video_TS ve které mám soubory s příponami VOB a BUP. V program FREESTUDIO (DVD VideoSoft Free Studio) jsem tento vytvořený film vypálila jako DVD Video Disk na DVD+R a chtěla si tento film přehrál ve svém DVD přehrávači (později jsem to zkoušela přehrát i u kamarádky, která má jiný typ DVD přehrávače) ale v obou dvou přehrávačích video začíná až od 50 vteřiny. Přitom když toto DVD s vypaleným filmem spustím v kterýmkoli PC, film se mi přehráva v pořádku celý. Nevíte čím to může být? Děkuji moc za pomoc.

  47. Dobrý den,
   mám DVD rekordér LG RHT497H a u něj se mi vyskytuje nasledující problém.
   Některé AVI soubory nejdou přehrát z vypáleného DVD (vypaluji v Neru Express Essential - ve stejné verzi již několik let) a to tak, že se objeví hláška "neznáme DVD" (je jedno, zda je DVD uzavřené či nikoli).
   Tyto soubory jsme před vypálením "vyzkoušel" na PC (což není pro DVD rekordér "podstatné"), ale i přehráním na DVD rekordéru přes vstup USB z flash. Přes tento USB vstup a flash hrají se přehrávají bez problémů.
   V čem by mohl být problém? Problém se začal objevovat před cca 2-3 týdny.
   Děkuji předem za odpověď.

  48. Dobrý den, tady je můj problém:
   popis:
   přehrávač hyundai LLF22924DVDR, dle údajů přehrává:
   avi, MS ISO MPEG4, PCM/MP3 (SP i ASP); avi, MJPEG, PCM; a spousty dalších, u avi je uvedeno jen toto
   filmy a údaje z GSpot:
   1. přehrává - avi 2.0, MPEG 1 layer 3 VBR, MPG 4, nvop pb, bvop, pvop, frames 23.976
   2. přehrává - avi 2.0, MPEG 1 layer 3 VBR, MPG 4, nvop pb, bvop, pvop, frames 25
   3. nepřehrává - avi 2.0, MPEG 2 layer 3 CBR, MPG 4, nvop pb, bvop, pvop, gmc, qpel, frames 25
   4. nepřehrává - avi 2.0, MPEG 1 layer 3 VBR, MPG 4, pvop, frames 25
   5. nepřehrává - avi 2.0, dolby AC3, CBR, MPG4, pvop, bvop, frames 23.976
   6. nepřehrává - avi 2.0, MPEG 1 layer 3 CBR, MPG 4, pvop, frames 25

   mám FormatFactory, co mám v souborech změnit, aby je to přehrálo (zkoušel jsem u č. 5 konvertovat vše do avi (ve výstupu MPEG4 a MP3) a vše do mp3 (ve výstupu MP3) a po konverzi GSpot neukázal žádnou změnu, přehrát to taky nešlo)

   díky za radu,

   honza

  49. Tak už to funguje. Předpikládal jsem, že FF mění původní soubor, ale ve skutečnosti ukládá nový soubor do defaultní složky...

   provedl jsem novou konverzi a vyzkoušel - přehrává.

   Omlouvám se za planý poplach :-(

   honza

  50. Dobrý den,
   chtěla bych se zeptat ohledně předělávání mp4 na AVI. Mám plno videí v počítači ve formátu mp4. To však můj dvd přehrávač nepřehraje. Předělala jsem to v jednom programu, teď už se dvd spustí, avšak hraje pouze zvuk, žádný obraz. Chtěla bych se zeptat, v jakém programu bych ty videa měla předělat, aby mi jely. Nebo jaké nastavení v tom programu by mělo být. Předělávala jsem to v programu pazera. Je to freeware a nemusí se to instalovat.
   Předem děkuji mnohokrát za odpověď.

  51. Pokud DVD přehrávač umí standardní DivX/XviD (AVI soubory), tak by měl stačit třeba program MediaCoder. V něm zvolit výchozí nastavení pro XviD v menu:
   Video - Formát: XviD

   Ještě je potřeba zkontrolovat rozlišení zdrojového videa - to nesmí být vyšší, než je rozlišení PAL, tedy 720×576. Pokud je rozlišení 720×576 nebo menší, není potřeba měnit nic. Pokud je rozlišení vyšší, tak je třeba rozlišení změnit například na 720×576 v menu:
   Obrázek - Změnit velikost: 720×576

   To "například" souvisí s poměrem stran zdrojového videa. Pokud je zdrojové video širokoúhlé, tak je potřeba zvolit nějaké vhodné širokoúhlé rozlišení - například 720×480 nebo 720×400 a podobně.

  52. Ahoj potřeboval bych poradit nějaký program na předělaní Xvid do Divix muj Lg stolovy dvd přehravač mi to nechce brat...:(Moc děkuji

  53. Zdravím,
   Mám dvd-přehrávač LG který přehrává AVI ale jen některé u některých se mi kousne obraz ale zvuk jede dál .. čím to je ?

  54. Protože není AVI jako AVI, o čemž pojednává celý tento článek. Dá se s tím dělat jedině toto: koupit si jiný přehrávač, který toho zvládne více, nebo převést soubor do kompatibilního formátu.

  55. Ty jsi asi vseznalek a vsechno to perfektne vis znas. Je zde vsak ale hodne lidi, kteri tomu tak dobre nerozumi a proto se ptaji. Muzu ti doporucit, abys tady na toto forum nelozil a nepsal takove trapne prispevky.

  56. Tady nejde o to, že by měl někdo znát úplně všechno. Tady jde o to, že když by si i úplný laik pozorně přečetl článek, pod kterým diskutujeme, tak by neměl vzápětí položit tak s prominutím pitomou otázku jakou položil pan Jakub, protože na takto položený dotaz zkrátka konkrétně poradit nelze.

   Znáte ten vtip, jak se laik ptá "broukologa":
   "Když jsem dal toho brouka do krabičky a tou krabičkou zaklepal, tak v té krabičce chrastil. Nevíš co to mohlo být za brouka?"

  57. Nevím proč zrovna vy. Ale ani pevném pc ani nootebook me nechce přehrát cd dvd nevím proč. Už ¨si nevím rady. prosím poraď na meila. Díky předem . Mám nahrané Video koncert i ser synem a nemohu si ho přehrát, kdysi to šlo. oprAVDU DĚKUJI ZA ODPOD¨VED

  58. Nebude vadný přímo DVD nosič? Jejich trvanlivost není věčná. Zkuste obsah toho DVD zkopírovat do PC na pevný disk. Když to nepůjde, nebo se na složku DVD vůbec nedostanete, pak je opravdu problém se samotným čtením toho DVD média. Pokud jde o raritní záznam, který jinde nemáte, poslední šancí mohou být specializované firmy na záchranu dat.

  59. Dobrý den,
   mám dvě avi, stejný video kodek, u audio je jediná odchylka, stereo vs. joint stereo. U toho prvního to přehraju bez problému, u druhého jde obraz bez zvuku. Jde to nějak zkonvertovat (popř. mi prosím poraďte nějaký jednoduchý sw) nebo to musím sehnat ve tvaru stereo, což znamená zběsile stahovat a zkoušet, v čem to je?

   Děkuji.

  60. Dobrý den,
   manžel si přeje k narozeninám dvd přehrávač, který bude umět přehrát formát AVI. Jak jsem se ale dočelta v článku, zřejmě není jednoduché nějaký přehrávač vybrat. Myslela jsem si, že vezmu ten, u kterého bude v popisu, že přehrává formát AVI, ale zřejmě to není tak jednoduché.
   Nemohli byste mi tedy doporučit nějaký konkrétní a univerzálnější přehrávač, u kterého by byl větší předpoklad, že alespoň některá videa v tomto formátu zvládne přehrát?
   Předem děkuji za odpověď.

  61. Já osobně mám dobré zkušenosti s DVD přehrávači značky Philips.

   V současné době bych ale spíš doporučil koupit nějaký Bluray přehrávač, protože žádný standardní DVD přehrávač neumí přehrávat videa ve větším rozlišením než PAL (768 x 576) ani videa v kodeku x.264/h.264 (a to ani v kontejneru AVI, ani MKV). A tato omezení jsou čím dál víc omezující.

   Optimální se mi zdá nějaký Bluray / Media Player od LG. Například LG BD650 za necelých 1700 Kč "umí všechno":
   http://dvd-blu-ray-prehravace-rekordery.heureka.cz/lg-bd650/recenze/

   Kamarádce jsem před nedávnem kupoval LG BD660 (umí to samé, ale má navíc LAN). Měl jsem ho den doma na otestování, a je to parádička. V provozu je už rok prakticky denně (používán je i jako audio přehrávač) a zatím bez jediné chybičky. Dlouhodobější spolehlivost samozřejmě odhadnout nelze (to ale ani u DVD přehrávačů).

   Modelů má LG víc (dražší mají navíc například LAN, Wi-Fi, DVB-T nebo satelitní tuner, případně i možnost nainstalovat do přehrávače harddisk), ale základní funkce umějí všechny stejně - přehrávat všechno ze všech médií i přes USB. Nějaké recenze příbuzných modelů jsou například zde:

   http://www.digilidi.cz/blu-ray-prehravac-lg-bd560-chudas-se-silou-goliase

   http://www.digilidi.cz/lg-bds590-blu-ray-sitovy-satelitni-hd-rekorder?pa...

   http://www.digilidi.cz/aktualne/lg-hr550-blu-ray-prehravac-rekorder-s-dv...

  62. Dobrý den, podle místní nabídky jsem si koupil Blue Ray přehrávač LG BD650, chválený za to, že přehrává velké množství formátů. Nicméně se mi často (cca 80%) stává, že mi nepřehraje formát .avi, stažený nebo převedený záznam. Hlášku "nepodporovaný formát" vídám i když zkusím použít nějaký program na úpravu avi. videa. Kde je chyba? Díky.

  63. Kdybyste si přečetl článek, pod kterým se ptáte, tak byste věděl, že na takto položený dotaz nelze dát radu vedoucí k odstranění problému. Na takto položený dotaz lze maximálně odpovědět již jednou uvedeným vtipem o tom, jak se laik ptá "broukologa":

   "Když jsem dal toho brouka do krabičky a tou krabičkou zaklepal, tak v té krabičce chrastil. Nevíš co to mohlo být za brouka?"

  64. Dobrý deň mám dvd prehravač Hyundai DV-5x901 prekonvertovala som si videa podla članku DIVX 480p MPEG2 rozlišenie 720x480 a aj napriek tomu mi neprehra vsetky videa konkretne len 1 z 10tich. Mozete mi poradiť. Zvuk mi ide pri každom videu. Mám to skusit prekonvertovat na XVID? Na DVD prehravaci je ze podporuje DIVX manual nemam neviem si to pozret a na internete som to nenasla. Ďakujem

  65. Dobry den.

   Existuje nejaky standardni format avi, krery by prehral i ten nejednodussi DVD prehravac ?

   Vzdyd by nebylo nic jednodussiho, nez do tohoto formatu stazene avi prekonvertovat.
   Uvadite zde program GSpot. Tim si teda zjistim, v jakem formatu video je.
   Zjistim si to u filmu ktery hraje, a zjistim si to i toho ktery v dvd prehravaci nehraje.

   Jak a cim teda potom prevest do tech patametru toho videa ktere hraje.
   V zaveru clanku se pise
   Mnoho videí, které nehrají, lze rychle a bez ztráty kvality opravit.
   Pak mam otazku. Jak a cim tedy bez ztraty kvality lze opravit.

  66. Zdravím všechny, bude to znít tak trochu hloupě, ale nebylo by lepší, kdyby ten kdo tomu opravdu rozumí, dal popis konkrétního výrobku, který dokáže přehrávat ve formátu AVI...

  67. To je to samé, jako kdybyste chtěla doporučení na člověka, který umí profesi.

   P.S.: Váš dotaz mi připomněl jeden starý kameňák:

   "Jeden medvěd byl hnědý a druhý šel doleva."

  68. Dory den!mam problem s dvkem přestal prehravat vypalene dvd a origoší prehrava normalne.skusil jsem sehnat od vyrobce aktulizace softweru neni nic.poradte dekuji všem!

  69. S největší pravděpodobností odchází optika neboli laserová jednotka - lidově "je vysvícený laser". To se většinou projevuje tak, jak popisujete. Čtení pálených médií je totiž pro mechaniku náročnější než čtení médií originálních.

   Může to být i tím, že je optika jen zaprášená nebo zanesená exhaláty z cigaret. Pak může pomoct vyčištění optiky.

   Psaný návod je např. zde:

   http://www.bastleni.eu/vypocetni-technika/51-opticka-mechanika

   A hezký videonávod např. zde:

   https://www.youtube.com/watch?v=THWu13dEeCU

   Bohužel to často nepomůže nebo to pomůže jen dočasně, protože optika se zanáší postupně a ostřící automatika na to reaguje tak, že zvyšuje výkon laseru tak, aby špínu na optice "prosvítil". A když se to v tomto stavu provozuje déle, tak dojde i k tomu výše zmíněnému vysvícení laseru. Takže vyčištění nemusí pomoct a nebo může pomoct jen dočasně. Za pokus to ale určitě stojí ...

  70. Zdravím, mám jednoduchou otázku. Už léta stahuji filmy. Nyní jsem narazil na problémy, že některé mi TV přehraje a jiné je. Stuju to V PC v detailech. Vím i v čem je problém. Konverci filmů jsem dosud nedělal. Proto se ptám zkušených. Mám TV LG pár let starou.

   Chci pouze jako vždycky, aby mi film jel v normální kvalitě a nekostičkoval. Ideálně, aby zabíral co nejmíň místa na disku. Když budu konvertovat jaké parametry byste mi poradili, aby to jelo bez problému?
   Zajímá mě velikost snímku, Video Kodek, Snímková frekvence, zvukový kodek, Vzorkovací frekvence, Bitrate.

   Mám to nastaveno dle lidí, co jsem se kde dočetl, ale furt jsem dost vysoko, než je třeba (avi soubor je moc velký. To znamená, že to mám nastaveno na víc, než je třeba. Ocením jakékoli rady. Díky ;)

  71. Zdravím, mám takový problém. Mám doma už asi 10 let starý DVD přehrávač Samsung s USB portem. Když tam však vložím flashku s nahraným filmem ve formátu AVI, film se sice zobrazí, ale nepřehraje. Ale z CD se přehrají i filmy AVI. Které formáty jsou tak nejpopulárnější na přehrání - tj. na které bych to mohla zkusit překonvertovat, abych si mohla přehrát film i z flashky? Díky moc

  72. Dotaz?
   Proč, přestože zvuk je v CBR při načtení virtuál dub mod, se zobrazí hláška zda může být přepsána hlavička na CBR kvůli kompatibilitě s DVD přehrávači, pokud toto video uložím VDmodem zvuk hraje na všech přehrávačích, pokud ne někde zvuk nejde-/zejména videa kódovaná v programu AVC/. VDMód používám už delší dobu k testu kompatibility audia u video souborů avi. GSpot nestačí

  73. Ahojte. Mam problemek. Mam 2 flash disky. jeden ma 8gb a druhy 64 gb. zacalo se mi stavat ze kdyz nahraju film na ten 64 tak mi dvd prehravac ukaze neznami format videa a nelze prehrat. Nahraju teda film na ten 8 gb a z toho film prehrat lze. Jinak na tom 64 gb filmy vetsinou hrajou. Delaji to jen nejaky. Nevite v cem muze byt problem?

  74. Ahoj, přečetla jsem celý článek, který je dobře napsaný, že i laik, jako třeba já, si udělá celkem jasno. Ale já bych spíš potřebovala radu, jak to udělat, aby mi to moje DVD přehrálo právě ty formáty, které nepřehrává. Nebo lépe řečeno, co bych si měla pořídit, aby se mi přehrály filmy ve všech formátech. Někde jsem se dočetla, že by stačilo koupit nějakou krabičku k DVD přehrávači. Nechce se mi kupovat nový přehrávač, nemám ho dlouho a stalo se mi právě to, co se tu píše, že mi nikdo neporadil s přehráváním filmů. Děkuji předem za rady a všechny Vás zdravím Mirka

  75. Ahoj, všechno jsem tu přečetla, pak ještě asi 3 hod. hledala na internetu zbytek informací a výsledek: přehrávač LG BP450. Všechno jsem si o přehrávači přečetla a měl by přehrát vše! Až mi dorazí a vyzkouším ho, napíši zda je vše ok. Jo a díky za článek :-),pomohl.

  76. Dobrý den, mám nahraný 3D ultrazvuk na flashce. Typ souboru je .MVL Může mi někdo poradit v jakém programu lze video otevřít? Už si opravdu nevím rady:( Děkuji za odpovědi

  77. Dobrý den.

   Sedm let jsem natáčel poměrně známou digitální kamerou JVC Everio. Videa jsem upravoval v Pinacle Studiu. Po vytvoření souboru ve formátu AVI jsem takto video nahrál na YouTube, a pro své uchování vypálil na DVD jako DVD video formát.

   Byl jsem s tím takto spokojen - mé účely to splňovalo. Kvůli technickému pokroku jsem si zakoupil novou kameru sony fdr-ax33. Ta natáčí video AVCHD s příponou MTS, na které Pinacle Studio nestačilo – obraz se „trhal“ a neseděl se zvukem. Pořídil jsem si tedy profesionálnější Sony Vegas pro 11, kde vše funguje v pořádku, tak, jak má.

   Můj dotaz je následující: Byl jsem zvyklý si svá videa pouštět doma na DVD přehrávači (asi pět let starém). Přehrávač moji starou technologii zvládal (Digitální kamera JVC Everio a amatérský software Pinacle Studio s příponou soboru AVI). Nyní tedy DVD přehrávač nová videa v AVCHD nepřehraje, pravděpodobně kvůli vysokému typu rozlišení 1080p video, je to tak? V čem mám tedy video renderovat, abych si ho mohl pustit na DVD? A v čem ho mám renderovat, abych ho mohl nahrát na YouTube, a uchoval co největší možnou kvalitu? A má poslední otázka je, jak ho renderovat, abych video uchoval pro budoucnost např. na extérním HDD? Je mi jasné, že DVD formát kvalitu sníží. Moc si s tím nevím rady, protože možností je opravdu mnoho. Nemám problém svou práci po editaci renderovat vícekrát, ale chci zvolit nejlepší druh formátu pro jednotlivé potřeby, abych v budoucnu nepřišel o kvalitu u záběrů, které třeba budou neopakovatelné a raritní.

   Děkuji moc a budu vděčný za každou radu. :-)
   Michal

  78. Na YouTube můžete nahrát relativně cokoli, ten si s tím poradí. Nebo máte jinou zkušenost?

   Převádět moderní záznamy na DVD je krok zpět. Buďto si lze pořídit nový, již nikoli DVD, ale Blu-ray přehrávač - ten přehraje na DVD nebo Blu-rayi uložená videa i ve vysokém rozlišení. Lze uvažovat například o ukládání do formátu h.264 do kontejneru MKV, nebo AVI. Anebo je ponechat ve výstupu ze střihového programu, i ten mnohé přehrávače dnes zvládnou.

   Osobně bych pak optická média opustil zcela. Využil bych síťové úložiště: http://www.digilidi.cz/datove-uloziste-nas

   Tam bych data ukládal. Budou zde jištěna a budou pohodlně dostupná. Jak pro práci z počítače, tak pro přehrávání.

   A k přehrávání poslouží buďto moderní Blu-ray přehrávač (některé umí přehrávat i ze síťového úložiště), nebo MMC přehrávač: http://multimedialni-centra.heureka.cz/

 • Doporučujeme podobný obsah z našeho webu

 • Poradna

 • Komerční odkazy

  Používáme fotky z DepositPhotos
 • Anketa

  Jak přijímáte televizní vysílání?
 • Inzerce

 • Užitečné články k přečtení

  virtuální adresa pro zásilky ze zahraničí

  Nakupovat v zahraničí může být velmi výhodné. Mnohdy ale prodejci nedoručují do našich končin. Naštěstí existují služby pro přeposlání zboží. Tyto služby vychází občas i levněji, než doručení přímé.

  satelitní příjem

  Satelitní příjem je velkou konkurencí pozemního vysílání. Má své nevýhody, ale jeho výhody převažují. Zjistěte vše o tomto způsobu příjmu televizního vysílání. Vysvětlíme si jak technologii, kterou jsou vybaveny satelitní přijímače, tak i možnosti naladění, nastavení paraboly, propojení a výběr vhodných prvků a poskytovatele vysílání.